1.

بررسی مفهوم‌سازی فرهنگی ازدواج و فرزندآوری در میان زنان شهر تهران: با رویکرد جامعه شناسی زبانی-شناختی

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 359-377
امیلیا نرسسیانس؛ ابراهیم فیاض؛ لیلا اردبیلی

2.

بررسی و تحلیل مفهوم فرزندآوری از دیدگاه امام محمد غزالی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 19-39
علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور

3.

تأثیر فرزندآوری بر طول مدت ازدواج در ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 553-572
فاطمه ترابی؛ سمانه رنجبری بیوردی

4.

تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش به فرزندآوری (مطالعۀ موردی: زنان در آستانۀ ازدواج شهر تهران)

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 217-234
زینب کاوه فیروز؛ بیژن زارع؛ حسین شمس الدینی

5.

تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی بر نگرش به فرزندآوری (مورد مطالعه: زوجین در آستانۀ ازدواج شهر تهران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-143
زینب کاوه فیروز؛ بیژن زارع؛ صادق جهانبخش گنجه

6.

تجربۀ زیستۀ زنان نابارور از مسئلۀ بی‌فرزندی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-21
سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی؛ علی روحانی

7.

تغییرات نسلی ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری زنان پیش و پس از انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 409-425
سجاد اوجاقلو؛ عباس مرادی؛ ابراهیم قاسمی؛ جمال ارشدی

8.

چالش‌های فرزندآوری زنان شاغل در یک مطالعۀ کیفی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 111-134
محمد اسحاقی؛ سیده فاطمه محبی؛ شهربانو پاپی‌نژاد؛ زینب جهاندار

9.

فرزندآوری مقتضای اطلاق عقد نکاح

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 767-793
لیلا ثمنی؛ مهدی مهریزی؛ سید محسن فتاحی

10.

مطالعۀ تغییرات زمانی ارزش فرزند در ایران (مطالعۀ زنان شهر زنجان)

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 261-283
سجاد اوجاقلو؛ حسن سرایی

11.

واکاوی عوامل مؤثر در ادراک زنان نسبت به فرزندآوری در دورۀ کووید-19

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 59-84
غلامعلی افروز؛ سیده ثریا علوی نژاد؛ مرتضی ولایی؛ معصومه ضابطی آرانی؛ سمانه بوتیمازسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب