1.

آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-177
کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی

2.

اندازه‌گیری و بررسی مقایسه‌ای سرمایۀ اجتماعی به تفکیک استان‌های کشور

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 43-66
صاحبه محمدیان منصور؛ محمد جعفری؛ نادر مهرگان

3.

بررسی انسجام و پیوستگی در سه غزل حافظ

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-19
حمید خانیان

4.

بررسی تأثیر پردازش اطلاعات اجتماعی در سوء‌رفتار فردی کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گری عواطف و انسجام

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 789-810
عباس غریب؛ علی یاسینی؛ اردشیر شیری

5.

بررسی تاثیر زمینه اجتماعی سازمان بر ارزیابی عملکردکارکنان

دوره 1، شماره 3، 1388
غلامرضا عسگری؛ فرشته باقی؛ عسگر نوربخش

6.

بررسی تطبیقی عصبیت ابن‌خلدون و سرمایۀ اجتماعی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 313-335
الهه فرجی؛ یارمحمد قاسمی

7.

بررسی رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و سرمایۀ اجتماعی سازمان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-116
سعید یوسف زاده؛ داود کیاکجوری

8.

بررسی وضعیت سیاست‌های ایران در حوزۀ محیط زیست دریایی مبنی بر سه معیار کارآمدی، انسجام و جامعیت

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 791-799
فرشید اکبر زاده؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میر خلیلی

9.

بررسی و مقایسه برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی از منظر شاخصهای سیاستگذاری اقتضائی

دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-203
حسن دانایی فر؛ علیرضا سلطانی

10.

تبیین رابطة سرمایه اجتماعی و آمادگی برای اقدامات نهادی توسعه اقتصادی در شهر بیرجند

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 201-230
غلامرضا جمشیدیها؛ سیدحسن قالیبافان

11.

جایگاه ادبی نهج البلاغه: تحلیل زبانشناختی گزیده هایی از کلام امام علی (ع)

دوره 72، شماره 0، دی 1381
بیوک بهنام

12.

جستاری بر سازماندهی فواصل و رویکرد دُدِکافنیک در موسیقی دمیتری شستاکویچ

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-40
حسین قنبری احمد آباد؛ محمدرضا تفضلی

13.

زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم

دوره 3، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 83-112
علیرضا نظری؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ فردوس آقاگل¬زاده

14.

سازه گرایی واقع گرایانه: بازسازی سازه گرایی شخصی جرج کلی

دوره 34، شماره 1، تیر 1383
خسرو باقری

15.

سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعۀ موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم))

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-104
مجید یاسوری؛ یاسر رمضان نژاد؛ حمید شایان

16.

فهم عرفی و اثر رهایی‌بخش قضاوت

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 57-76
ساحل رمضانی تبار

17.

مراعات ‌نظیر در سورۀ انعام و نقش آن در انسجام سوره

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 285-306
حسن خرقانی

18.

مقایسۀ منابع قدرت مربیان و انسجام تیمی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران زن و مرد استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 657-670
عادل رحمان پور؛ محسن غفرانی

19.

نظریۀ سرمایۀ اجتماعی «امامت‌محور» با تکیه بر آموزه‌های شیعه

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 273-296
حامد پوررستمی

20.

نقش مرزبندی محله‌ها در انسجام و امتزاج اجتماعی آن (مطالعۀ موردی: مرز محله‌های مظفری و الغدیر شهر کرمان)

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 603-624
نسرین محمدی زاده؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات سعیده زرآبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب