1.

ارزیابی نحوۀ استقرار فضاهای آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تاپسیس و آنتروپی شانون

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 249-264
مریم معینی فر؛ علی شکوهی؛ زهرا شیخی

2.

بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 357-371
فائزه مهری؛ زهره داودپور

3.

پایش نظریه حق به شهر در بازتولید فضای شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 195-212
محمد تقی حیدری؛ شهرام محمدی؛ مریم رحمانی

4.

تأثیر تبلیغات بر جذب نوجوانان به مدارس فوتبال شهر زنجان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 617-634
فرهاد کلانتری؛ اسماعیل دولتیاری

5.

تاریخ ذهنیت عامه عاملی تاثیرگذار بر کیفیت مسکن

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 67-80
مینو قره بگلو؛ سولماز روحی فر

6.

تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان)

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 851-866
محمدتقی حیدری؛ یعقوب حقی؛ کبری خوند؛ سعید محرمی

7.

تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان)

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 783-799
علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ محمد سلیمانی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ تقی حیدری

8.

تحلیل فضایی شاخص های کیفیت زندگی با استفاده از الگوریتم AZP (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 1-18
صابر محمدپور؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ اکبر حمیدی

9.

تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-103
شهریور روستایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ اکبر اصغری زمانی؛ رحیم توسلیان

10.

تحلیلی بر اثربخشی اجتماعی توسعۀ فضاهای عمومی در بافت مرکزی شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه سبزه‌میدان شهر زنجان)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 415-443
محمدتقی حیدری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ سعید محرمی؛ مریم رحمانی

11.

تغییرات نسلی ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری زنان پیش و پس از انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 409-425
سجاد اوجاقلو؛ عباس مرادی؛ ابراهیم قاسمی؛ جمال ارشدی

12.

جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 451-471
منصور حقیقتیان؛ فاطمه بیات

13.

سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 521-543
جلیل محمدی؛ علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی

14.

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن شهر زنجان با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402
کرامت اله زیاری؛ رشید یوسفی؛ ابوالفضل مشکینی

15.

مطالعۀ تغییرات زمانی ارزش فرزند در ایران (مطالعۀ زنان شهر زنجان)

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 261-283
سجاد اوجاقلو؛ حسن سراییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب