1.

ارزیابی نظریۀ هرمنوتیکی اسپینوزا

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 495-518
محمدعلی باقری؛ محمدرضا بیات

2.

اسپینوزا از نظرگاه هگل

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر علی مرادخانی

3.

استلزامات فلسفی عدم تناهی خداوند در اندیشۀ اسپینوزا

دوره 19، شماره 2، تیر 1401، صفحه 247-266
حسین صابری ورزنه

4.

بنیاد فضیلت در اندیشۀ اسپینوزا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 163-187
حسین صابری ورزنه؛ اصغر زارع کهنمویی

5.

تحقق ظرفیت‌های رئالیسم فراگیر از برهم‌آمیزی ایدئالیسم آلمانی و زیبایی‌شناسی منفی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 29-35
آرش پرنوسی

6.

تعریف، عینیت و تعداد صفات جوهر الهی در اندیشۀ اسپینوزا

دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 651-668
حسین صابری ورزنه

7.

تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 47-64
فاطمه بختیاری

8.

درمان انفعالات از نگاه اسپینوزا و جورج الیوت

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 17-33
فاطمه بختیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب