1.

ابوریحان بیرونی: پدیدارشناسی، روش شناسی و انسان شناسی دین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 145-177
الله کرم کرمی پور؛ ولی الله نصیری

2.

برهان اِنّی در روش‌ علمی ابوریحان بیرونی

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 121-139
محمد مهدی صدرفراتی

3.

تحریر فارسی الصیدنة و پدیدآور آن

دوره 19، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 541-570
سارا فرض پور ماچیانی؛ یونس کرامتی

4.

جایگاه رسالۀ ابدال الأدویۀ رازی در سنت داروشناسی و داروسازی دورۀ اسلامی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 75-121
یونس کرامتی

5.

دو رساله در اسطرلاب از ابوریحان بیرونی

دوره 18، شماره 2، دی 1399، صفحه 419-446
پویان رضوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب