1.

یادگیری انگلیسی با اهداف پزشکی مبتنی بر واقعیت مجازی چندنفره: توانش ارتباطی دانشجویان خاورمیانه‌ای

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 267-285
سعید خزائی؛ علی درخشان

2.

آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن و داستان‌های علمی- تخیلی استنلی گرامن واینبام

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 77-94
سیدمحمد مرندی؛ زهرا جان نثاری لادانی

3.

بهبود تعادل ایستا از طریق تمرینات واقعیت مجازی در کودکان فلج مغزی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 397-413
فاطمه میراخوری؛ مرتضی پورآذر؛ فضل الله باقرزاده

4.

تاثیر تمرینات حرکتی در محیط واقعیت مجازی بر دامنۀ حرکتی کودکان فلج مغزی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-15
مرتضی پورآذر؛ فضل الله باقرزاده؛ داوود حومینیان

5.

تحلیل تجربه طراحان در مواجه با فن آوری هولوگرافیک

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 125-132
یاسمن خداداده؛ شیما جهانی

6.

تعیین و تشخیص عوامل مؤثر در طراحی سازمان هوشمند برای مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهرداری مشهد)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 445-467
رستم صابری فر

7.

تکنولوژی واقعیت مجازی در بازاریابی مقاصد گردشگری

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 721-743
نیلوفر هادیانفر؛ عبدالهادی درزیان ‌عزیزی

8.

داستانگویی تعاملی: مطالعه سهم مخاطب، مولف و روایت در انیمیشن‌های واقعیت مجازی

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 33-42
محمد رضا حسنائی؛ محسن شکرطلب

9.

شناخت و تأثیر واقعیت مجازی در ارتباطات نوین انسانی

دوره 3، شماره 2، تیر 1384
دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سروناز تربتی

10.

مقایسۀ اثربخشی درمان حضوری و واقعیت مجازی متمرکز بر شفقت روی فرسودگی زناشویی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 83-103
محمد شاکرمی؛ محمدرضا عابدی؛ رضوان السادات جزایری؛ جواد راستی

11.

نقش معماری در باورپذیری بازی های رایانه ای

دوره 12، شماره 1، فروردین 1396
سید یحیی اسلامی؛ محمد گرامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب