1.

اعتباریابی مقیاس سرمایة اجتماعی بر مبنای قرآن کریم از دیدگاه معلمان استان فارس

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-29
جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم؛ مرضیه حاجی زاده

2.

تحلیل چند مقیاسۀ مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 936-971
مهدیه سنجری

3.

تحلیل ژئوپلیتیک عوامل سیاسی-امنیتی موثر بر همگرایی اقلیم کردستان عراق با ایران در مقیاس-های جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ اسکندر مرادی؛ کمال رنجبری چیچوران

4.

تغییر مقیاس در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط‌ زیست(نمونه‌های مورد مطالعه: سد سفید رود ایران و سد هایزوکا ژاپن)

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387
فرود آذری دهکردی؛ نوشین خزاعی؛ داریوش مینایی تهرانی

5.

تغییرهای ساختار جمیعتی جمهوری اسلامی ایران: آسیب شناسی و ظرفیت سنجی مسائل امنیتی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 557-575
افشین متقی

6.

ساخت و مطالعه ویژگیهای روان سنجی مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 171-182

7.

شناسایی مستقیم منابع هیدروکربنی به روش تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از محاسبه چگالی انرژی در حوزه زمان- مقیاس

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

8.

طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت

دوره 21، شماره 3، تیر 1387
مجید سلیمی؛ سعید شهبازمرادی؛ جهانیار بامدادصوفی

9.

گذری بر سیر تحول تهیه و مقیاس ها در سنجش نگرش مذهبی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر محمد خدایاری فرد؛ دکتر باقر غباری بناب؛ دکتر محسن شکوهی یکتا

10.

مقیاس کارایی مزارع کشاورزی درشهرستان کرمان

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
محمد بخشوده

11.

واکاوی مفهوم مقیاس و تبیین آن در ژئومرفولوژی

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 659-672
سمیه سادات شاه زیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب