1.

آیات الترغیب والترهیب فی سورة محمد 6 دراسة أسلوبیة

دوره 14، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 115-136
عیسی متقی زاده؛ آزاده شه بخش مجبور

2.

الألوان ودلالاتها فی خمریات أبی نؤاس

دوره 12، شماره 3، زمستان 2016، صفحه 447-474
لیلا جمشیدی؛ زهرا زارع خضری

3.

البنیة و السیاق و أثرها فی فهم النص

دوره 1، شماره 1، تابستان 2005
للدکتور عدنان طهماسبی؛ للدکتور شهریار نیازی

4.

الحمولات الرمزیة فی شعر محمد الفیتوری؛ مقاربة تحلیلیة فی شعره المقاوم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 240-262
محمدحسن امرائی

5.

الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسى للأطفال دراسة سیمیائیة ثقافیة

دوره 15، شماره 4، بهار 2020، صفحه 565-589
زهرا فرید؛ فاطمه اکبری زاده

6.

جمالیات التقدیم والتأخیر فی رومیات أبی فراس الحمدانی

دوره 8، شماره 14، تابستان 2012، صفحه 53-66
محمد شریف عسکری؛ علی أسودی

7.

دراسة الإیقاع الداخلی فی القصیدة الجداریة لمحمود درویش (دراسة دلالیة)

دوره 14، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 17-39
علیرضا شیخیانی؛ محمد جواد پورعابد؛ علی خضری

8.

دراسة المعانی الضمنیّة لانسجام الصوائت فی سورة آل عمران

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 191-209
حسن ساقی؛ سید خلیل باستان؛ مجید صالح بک

9.

دراسة سیمیائیة فی «قصائد إلى یافا» لعبد الوهاب البیاتی

دوره 13، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 457-476
سمانه نقوی؛ محسن سیفی

10.

دلالات أبنیة الصفة المشبهة و اسم الفاعل فی القرآن

دوره 12، شماره 2، پاییز 2016، صفحه 279-301
ابوالفضل سجادی؛ زهرا شیخ حسینی

11.

دلالة الألوان فی شعر فوزی سعد عیسى

دوره 15، شماره 3، زمستان 2019، صفحه 403-424
رمضان رضائی؛ علی قهرمانی

12.

دلالة المکان فی مقامات الحریری

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 117-136
محمد رضا خضری

13.

صوت الراء ردوده الجمالیة والدلالیة فی سورتی التکویر والانفطار «دراسة صوتیة»

دوره 14، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 517-539
جلال مرامی؛ سعید سواریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.