1.

آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز

دوره 13، شماره 46، آذر 1387
مریم حق‌روستا

2.

اختفای احوال باطنی در آثار مولانا و مسأله تعریف عرفان از دیدگاه عرفان‌پژوهان معاصر

دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 117-140
قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

3.

بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 600-623
هدایت الله تقی زاده

4.

بررسی تطبیقی دیالکتیک ایمان و فهم در هرمنوتیک مولانا وآگوستین بر اساس آموزۀ «ایمان می آورم تا بفهمم »

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 39-59
منوچهر اکبری؛ علی اکبر رضادوست

5.

بررسی تطبیقی نظرگاه‌های مولوی و لسینگ در باب تسامح با تأکید بر ناتان خردمند و «داستان انگور»

دوره 18، شماره 2، آذر 1392، صفحه 79-95
رعنا رئیسی

6.

بررسی جلوه های نمایشی ِآیین صوفی گری در ترکیه

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385
محمد جعفر یوسفیان کناری؛ دکتر محمد رضا پورجعفر

7.

بررسی مدح حضرت علی (ع) در اشعار «عثمان کمالی» شاعر ترک تبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402
بولنت آکداغ؛ حمیرا زمردی

8.

بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 61-80
شکراله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ جعفر عشقی

9.

بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

دوره 6، شماره 3، آذر 1388، صفحه 5-32
قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

10.

تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرندۀ روح (داستان‌های پرندگان در مثنوی و رساله‌های تمثیلی)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 23-42
مریم حق شناس؛ داود اسپرهم

11.

تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیت‌های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 133-152
حسین رزی‌فام؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی

12.

تحلیل مکانیسم روان رنجورانۀ مهرطلبی در داستان های مثنوی بر اساس نظریّۀ کارن هورنای

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 185-209
شهرام محمودی؛ ابراهیم دانش؛ فرامرز جلالت

13.

جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 295-308
دکتر میترا گلچین؛ سمیه رشیدی

14.

جهانِ ساکنِ روان و اراده‌های متجدّد حق در تمثیل «آب روان» مثنوی مولانا

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 169-189
امیرحسین مدنی

15.

داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 59-76
داوود اسپرهم؛ سمیّه اسدی

16.

رویکردی تاریخی به داستان «محتسب تبریز» در مثنوی معنوی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 187-206
یزدان فرخی

17.

سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 215-234
حبیب الله عباسی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی فلاح؛ صدیقه غلام زاده

18.

عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب

دوره 15، شماره 58، بهمن 1389، صفحه 83-101
هدیه حسینی؛ محمدتقی غیاثی

19.

فضیلت مدنی در اندیشۀ عرفانی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 407-429
عباس منوچهری؛ یدالله هنری

20.

کارکردهای الهیاتی سکوت در آثار مولانا

دوره 42، شماره 1، مهر 1388
قاسم کاکایی

21.

معجزات پیامبر اسلام (ص ) در مثنوی معنوی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر عبدالرضا سیف

22.

منشأ لذت از اثر هنری نزد مولانا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 123-142
سید محمد حسین نواب

23.

نقش عناصر پیرامتنی در توسعة دریافت و فهم متن مثنوی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 249-268
ابراهیم سلیمی کوچی

24.

نگاهی معرفت‌شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم مولانا

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 64-43
اختیار بخشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب