1.

استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 113-131
مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

2.

بررسی تطبیقی استعاره مفهومی هجو از نظر زبانی در اشعار خاقانی و متنبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402
علی عباس علی زاده؛ حمیرا زمردی

3.

بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-56
احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیّده سودابه رضازاده بایی

4.

تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-72
سید محسن حسینی وردنجانی

5.

تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 53-72
عباس ماهیار؛ لیلا کرمی

6.

تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 161-179
زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان

7.

تصحیح مجدد برخی عبارات آشفته در نامه‌‌های خاقانی

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 75-91
محمدرضا ترکی؛ موسی دامن کش

8.

جایگاه عدل در اشعار خاقانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 107-137
خدابخش اسداللهی؛ ثریا کریمی

9.

جلوه‌هایی از رمانتیسم در شعر خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 83-99
نرگس اسکویی

10.

خاقانی و ایماژیسم

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 113-131
سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی

11.

ختم‌الغرایب (تحفة‌العراقین) و سفرهای حج خاقانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 77-99
سید محسن حسینی وردنجانی

12.

خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 91-103
علیرضا امامی؛ سید محمد صاحبی

13.

دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 159-168
گشین شکوهی؛ سیداحمد پارسا

14.

رثاء الزوجة فی الشعر العربی والفارسی جریر بن عطیة وخاقانی شروانی نموذجا، على ضوء المدرسة الأمریکیة

دوره 14، شماره 1، تیر 2018، صفحه 67-85
نعیم عموری

15.

صورتگری هنری در شعر خاقانی برگرفته از بلاغت قرآنی

4و5، شماره 0، اسفند 1377
دکتر جلیل تجلیل

16.

ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 201-219
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

17.

مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 85-107
مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

18.

نکته‌ای نویافته در دیوان خاقانی شروانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 169-180
احمد غنی‌پور ملکشاه

19.

نگاه نوستالژیک خاقانی و بحتری به ایوان مداین

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 203-230
حمید رضا مشایخی؛ اصغر خوشه چرخ

20.

هنرنمایی خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 93-109
علی حیدری؛ علی گراوندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب