1.

بازخوانی هویت معماری تهران از ادبیات داستانی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 150-181
منصور یگانه؛ سمیرا ارجمندی

2.

بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعۀ موردی: شرکت‌های زیر مجموعۀ وزارت نفت)

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 205-228
محسن علیزاده ثانی؛ سهیل نجات

3.

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، بهار 1387
سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری

4.

پوپولیسم سیاسی- اقتصادی و فرهنگی، دموکراسی و توسعه

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1193-1210
سید احمد موثقی

5.

تحلیل جامعه‌شناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران با تأکید بر رویکرد نخبه‌گرایی (1385-1284)

دوره 18، شماره 38، تابستان 1390، صفحه 1-30
محسن کوشافر؛ علی ساعی

6.

سنجش میزان و نحوه تعامل نخبگان و تلویزیون ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز 1391
محمود اسعدی

7.

فرهنگ سیاسی علمای سنتی دوران مشروطه؛ با تاکید بر آرای شیخ ابوالحسن نجفی‌مرندی و محمدحسین تبریزی

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 63-100
صابر جعفری کافی آباد

8.

کارآمدی و منزلت نخبگان: بررسی منزلت روحانیت در بین جوانان

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
کیومرث اشتریان

9.

مقایسه نقش رضاشاه و آتاتورک در توسعه سیاسی ایران و ترکیه

دوره 24، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-99
محمد فرهادی؛ علی کاظمی

10.

نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی

دوره 25، شماره 25، بهار 1384
امیر ملکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.