1.

آگاهی از طبقۀ اجتماعی، ابعاد و پیامدهای آن در میان دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 307-328
حمزه نوذری

2.

اتنوگرافی انتقادی کالایی‌شدن آموزش (مورد مطالعه: مناطق حاشیه‌نشین شهر سنندج)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 993-1008
نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی

3.

ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد»

دوره 38، شماره 3، دی 1382
دکتر وحید محمودی

4.

ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی بین جوانان شهر تهران

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 473-495
امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ معصومه اسماعیل بیگی

5.

ارزیابی وضعیت حقوق بشر در نظام نومحافظه‌کاری (مطالعۀ موردی: ایالات متحدۀ آمریکا)

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 363-382
محمود غفوری؛ محمد داوند

6.

امنیت غذایی و دسترسی به آن در ایران

دوره 24، شماره 24، دی 1383
علی شکوری

7.

برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350)

دوره 39، شماره 2، تیر 1383
دکتر اسمعیل ابونورى؛ مهندس علی تاجدین

8.

براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
اسماعیل ابونوری؛ اسماعیل اسناوندی

9.

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه

10.

بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 487-523
نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد

11.

بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران

دوره 17، شماره 36، تیر 1389
داوود حسن زاده؛ اصغر ایزدی جیران

12.

بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 315-336
مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده

13.

بررسی عوامل مؤثر در تعادل‌بخشی به عرصة فضایی استان گیلان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-105
مسعود تقوایی؛ سیروس شفقی؛ محمدرضا قادری

14.

بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385
جعفرعبادی؛ محمد نبی شهیکی تاش

15.

بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد

دوره 44، شماره 3، آبان 1391، صفحه 177-192
هادی اعظمی؛ مجتبی روستا

16.

بررسی وضعیت رفاه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی استان های کشور در برنامه ششم توسعه

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 191-207
محمد حسین امجدی؛ مرضیه انحصاری

17.

برساخت اجتماعی عشق در تجربۀ زیستۀ زنان: بررسی کیفی مسائل و تبعات روابط عاشقانۀ دختران مجرد تهرانی

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 471-488
مهران سهراب زاده؛ عطیه حمامی

18.

پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی (روستاهای برگزیده شهرستان مرند)

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380
دکتر علی شکوری

19.

تبیین مفهوم عدالت فضایی در اجرای طرح‌های جامع شهری (نمونۀ موردی: شهر گلپایگان)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 981-1008
اعظم افشارنیا؛ اسفندیار زبردست؛ مرتضی طلاچیان

20.

تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 769-789
ابوالفضل مشکینی؛ الهام امیرحاجلو؛ ابوالفضل زنگانه

21.

تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383
لادن نوروزی

22.

جهانی شدن و رابطه آن با فقر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
احمد ساعی

23.

حق‌برشهر کودکان (مقایسه در دو منطقۀ برخوردار و نابرخوردار شهر کرمانشاه)

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 447-462
محمد فرهادی؛ آرش شهبازیان؛ تینا لطف الله زاده

24.

سنجش ابعاد نابرابری فضایی در شهرستان‌های ایران؛ با نگاهی به الزامات سیاستی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 489-509
ولی اله رستمعلی زاده؛ رضا نوبخت

25.

"عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری های جنسیتی"

دوره 3، شماره 2، مرداد 1384
دکتر مجید موحد؛ دکتر حلیمه عنایت؛ عباس گرگی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب