1.

ارزیابی تحمل به خشکی نژادگان‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل و تجزیۀ نمودار دووجهی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 843-854
رضا افشاری؛ عاطفه صبوری؛ مسعود اصفهانی؛ علی کافی قاسمی

2.

ارزیابی توانایی مناطق طبیعت گردی با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل چند معیاره (مطالعة موردی: دهستان لواسان کوچک)

دوره 36، شماره 55، پاییز 1389، صفحه 1-12
پروانه عشوری؛ شهرزاد فریادی

3.

ارزیابی نژادگان‌های انار (Punica granatum L.) استان لرستان با استفاده از صفات ریختشناختی و بیوشیمیایی

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 447-458
مریم سپهوند؛ بهمن زاهدی؛ عبدالله احتشام نیا

4.

استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) در سیستم استنتاج فازی (FIS) جهت مدل‌سازی سری زمانی یونوسفر

دوره 47، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-107
میررضا غفاری رزین

5.

بررسی ارتباط عملکرد و اجزای عملکرد دانه با میزان روغن، ترکیب اسیدهای چرب و پروتئین دانه سویا (Glycine max L.)

دوره 39، شماره 1، پاییز 1387
منیژه سبکدست؛ حسن زینالی خانقاه؛ فرنگیس خیالپرست

6.

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های خربزه و طالبی آلوده به پژمردگی آوندی فوزاریومی از نظر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-126
مهرداد حنیفه ای؛ حمید دهقانی؛ رجب چوکان

7.

بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 845-858
رحیم عبادی؛ محمدرضا بی همتا؛ رامین بهمنی

8.

بررسی رشد و گلدهی برخی نمونه‌های بید‌مشک (Salix aegyptiaca L.) در شرایط آب‌ و ‌هوایی استان کردستان

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 403-412
اسفندیار محمدی؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ بایزید یوسفی؛ صادق موسوی فرد

9.

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد رقم‌ها و رگه‌های سویا در چهار منطقه ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-397
سیمین سلطان محمدی؛ سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابایی

10.

بررسی سیتوژنتیکی گونه هایی از جنس ماشک (Vicia) در ایران

1-37، شماره 3، بهار 1385
سید محسن حسام زاده حجازی؛ محمد رسولی

11.

پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن‌لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 733-743
طاهره رئیسی؛ ابوذر هاشم پور؛ مرتضی گلمحمدی

12.

تجزیه چند متغیره صفات مختلف زراعی در ژرم پلاسم بومی گندم نان

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 261-271
یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی

13.

مطالعه تنوع ژنتیکی برخی لاین‌های فلفل (Capsicum annuum L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چند متغیره

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 129-140
ساسان کشاورز؛ سید علی پیغمبری؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدرضا بی همتا؛ محمدرضا حسندختContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.