1.

بررسی مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در مطبوعات عصر قاجار (با تأکید بر نشریۀ نامۀ بانوان)

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 327-341
محسن بهشتی سرشت؛ محسن پرویش

2.

بررسی مقایسه ای اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون و فارابی

دوره 33، شماره 2، دی 1382
محمد حسن میرزا محمدی

3.

پیشگامان جامعه شناسی کودکی در ایران: مطهری، شریعتی، فلسفی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 177-206
مریم شعبان

4.

پول شویی و تعلیم و تربیت

دوره 35، شماره 1، تیر 1384
محمود قنادان

5.

تفکر انتقادی در فرایند تعلیم و تربیت از منظر علامه طباطبائی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-153
حمید توبک؛ احمد سوری؛ صادق رضایی

6.

تئاتر تعلیمی ـ تربیتی (پداگوژیک): مطالعه‌ای تطبیقی

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 79-86
مجید سرسنگی؛ رحمت امینی

7.

ثبات و تحول در جامعه شناسی سیاسی فارابی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
سیدرحیم ابوالحسنی

8.

زن در نگاه معروف رصافی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1388
عزت ملاابراهیمی؛ نوید پیری

9.

کودک در اسلام

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
فرانتس روزنتال؛ افسانه منفرد

10.

ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان‌شناختی و تربیتی آن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 137-154

11.

مراحل و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه نو عمل گرایی ریچارد رورتی

دوره 35، شماره 1، تیر 1384
خسرو باقری

12.

نقد گلستان سعدی از دیدگاه نظریه شناختی- اجتماعی بندورا.

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 461-484
رقیه علائی؛ سارا علائی خرایم؛ حسنعلی ویسکرمی

13.

نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
راضیه شیخ‌الاسلامی؛ محمد خیر

14.

نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازده ‏امامی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 197-216
موسی الرضا بخشی استاد؛ رمضان رضاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب