1.

ارائة مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 248-233
محبوبه مهراجی؛ فرزاد غفوری؛ سارا کشکر؛ محمد جوادی پور

2.

بررسی مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در مطبوعات عصر قاجار (با تأکید بر نشریۀ نامۀ بانوان)

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 327-341
محسن بهشتی سرشت؛ محسن پرویش

3.

بررسی مقایسه ای اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون و فارابی

دوره 33، شماره 2، دی 1382
محمد حسن میرزا محمدی

4.

پول شویی و تعلیم و تربیت

دوره 35، شماره 1، تیر 1384
محمود قنادان

5.

پیشگامان جامعه شناسی کودکی در ایران: مطهری، شریعتی، فلسفی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 177-206
مریم شعبان

6.

تئاتر تعلیمی ـ تربیتی (پداگوژیک): مطالعه‌ای تطبیقی

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 79-86
مجید سرسنگی؛ رحمت امینی

7.

تربیت به منزله یک سرمایة اجتماعی در پسامدرن

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 103-113
عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمی

8.

تفکر انتقادی در فرایند تعلیم و تربیت از منظر علامه طباطبائی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-153
حمید توبک؛ احمد سوری؛ صادق رضایی

9.

ثبات و تحول در جامعه شناسی سیاسی فارابی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
سیدرحیم ابوالحسنی

10.

زن در نگاه معروف رصافی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1388
عزت ملاابراهیمی؛ نوید پیری

11.

کودک در اسلام

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
فرانتس روزنتال؛ افسانه منفرد

12.

ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان‌شناختی و تربیتی آن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 137-154

13.

مراحل و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه نو عمل گرایی ریچارد رورتی

دوره 35، شماره 1، تیر 1384
خسرو باقری

14.

نقد گلستان سعدی از دیدگاه نظریه شناختی- اجتماعی بندورا.

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 461-484
رقیه علائی؛ سارا علائی خرایم؛ حسنعلی ویسکرمی

15.

نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
راضیه شیخ‌الاسلامی؛ محمد خیر

16.

نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازده ‏امامی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 197-216
موسی الرضا بخشی استاد؛ رمضان رضاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب