1.

تبیین کارکرد رویکرد همبست در هیدروپلیتیک آب‌های فرامرزی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 757-773
حمیدرضا برجسته؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی

2.

تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 811-832
سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمود واثق

3.

تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و ترکمنستان با تأکید بر دیپلماسی آب و انتقال انرژی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 391-417
زهرا پیشگاهی فرد؛ کمال رنجبری

4.

تحلیل ماتریس همبست تعاملات آب‌های فرامرزی در حوضه آبریز هیرمند

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 273-300
سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی

5.

تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروند

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1529-1549
یاشار ذکی؛ سجاد نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب