1.

بررسی هیدروپلیتیکی انحراف آب دجله به داخل ترکیه با احداث سد «ایلیسو»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403
محمدرضا جوفار؛ حمید رضا محمدی

2.

تبیین کارکرد رویکرد همبست در هیدروپلیتیک آب‌های فرامرزی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 757-773
حمیدرضا برجسته؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی

3.

تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 811-832
سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمود واثق

4.

تحلیل تنش های هیدروپلیتیکی رودخانه هیرمند از طریق بررسی تغییرات کاربری حوضه با روش SVM

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 225-243
سید عباس احمدی؛ حسن نورعلی؛ میشل کامپانا؛ مصطفی بررودی

5.

تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و ترکمنستان با تأکید بر دیپلماسی آب و انتقال انرژی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 391-417
زهرا پیشگاهی فرد؛ کمال رنجبری

6.

تحلیل ماتریس همبست تعاملات آب‌های فرامرزی در حوضه آبریز هیرمند

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 273-300
سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی

7.

تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروند

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1529-1549
یاشار ذکی؛ سجاد نجفی

8.

شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار در آینده مناسبات هیدروپلیتیک حوضه آبریز کورا- ارس

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 111-132
مراد دلالت؛ مراد کاویانی راد

9.

واکاوی اثرات سد سلمای افغانستان بر تنش‌های آبی کلان شهر مشهد

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 53-70
حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم احمدی؛ سلیمان احمدی؛ علی حکیمی خرم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب