1.

ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ 10-6 سال شهر مشهد

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 209-224
سمیه طباطبایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

2.

بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385
سید مهدی آقا پور؛ غلامرضا جمشیدیها؛ احمد فرخی

3.

تأثیر بازی‌های بومی بر رشد حرکتی و پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 593-606
یاسین کاظمی؛ علی حیرانی؛ قباد محرابیان

4.

تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر رشد مهارت‌های جابه‌جایی پسران 7 تا 9 ساله

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386
حکیمه اکبری؛ حسن خلجی؛ محسن شفیع زاده

5.

تأثیر برنامة حرکتی منتخب بر رشد مهارت های دستکاری پسران 4 تا 6 ساله

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 5-21
کیوان ملانوروزی؛ حسن خلجی؛ محمود شیخ؛ حکیمه اکبری

6.

تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 397-414
رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

7.

تأثیر یک دوره بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران شش تا هشت‌سالۀ مناطق محروم

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 239-251
یونس الفتیان؛ محمود شیخ؛ عباس مینویی

8.

توزیع پراکـندگی اجـرای مهارت‌های حرکتی پایه در کودکان دبسـتانی شـهر تهـران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 281-299
حمید صااحی؛ مهشید زارع زاده

9.

مقایسة برنامة حرکتی اسپارک با برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد بر رشد مهارت های بنیادی در کودکان 6 تا 8 ساله

دوره 5، 3 (13)، آبان 1392، صفحه 103-118
حکیمه اکبری

10.

مقایسة مهارت‌های حرکتی و شاخص تودة بدنی کودکان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 59-72
مهدی تختائی؛ داود حومنیان؛ محمود شیخ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب