1.

ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان انگلیسی

دوره 13، شماره 42، اسفند 1386
رضا نجاتی؛ داود برزآبادی فراهانی

2.

بررسی تأثیر محتوای دروس مدیریت بر سبک یادگیری و اثر آن بر هوش معنوی دانشجویان مدیریت

دوره 8، شماره 22، بهمن 1389، صفحه 115-146
رحمان غفاری؛ آرین قلی‌پور

3.

بررسی تأثیر مطابقت میان سبک‌های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان(مطالعة موردی: دانشکده‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه کردستان)

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
فرزاد اسکندری؛ مهدی صالحی

4.

بررسی رابطة سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی در دانشجویان ورزشکار با اثر تعدیل‌کنندگی مقاطع تحصیلی و جنسیت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 203-217
زهره خلیل پور؛ محمدتقی اقدسی؛ سید حجت زمانی ثانی

5.

بررسی سبک های غالب یادگیری ادراکی میان دانشجویان زبان انگلیسی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 337-368
اسحق اکبریان؛ جواد قاسمی

6.

مقایسه عملکرد سبک های یادگیری مختلف از تجربه مصادیق و پیشینه ها در آموزش طراحی معماری

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-86
ساجده منصوری؛ حسام الدین ستوده؛ هوبه تحویلداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب