1.

اثر هنری در مقام یک جور ساختار آگاهی:مقدمه‌ای پدیدارشناختی درباره چیستی امر هنری

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 13-22
حمید ملک زاده؛ شقایق محمدزاده

2.

آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389
مجید موحد؛ اسفندیار غفاری‌نسب؛ مریم حسینی

3.

بدن مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه ی جراحی های زیبایی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 199-227
حسین دانش مهر؛ پرویز سبحانی

4.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 437-453
محمد اکبری؛ داریوش بوستانی؛ الهام زیدآبادی

5.

پوشش زنان و دلالت‌های معنایی آن (مطالعۀ‌ موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 639-666
جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ فاضل الیاسی؛ یزدان اعظمی

6.

تحلیل نشانه شناسی بدن در تبلیغات تجاری (مطالعۀ موردی: شبکۀ ماهواره ای جم تی وی)

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 647-679
معصومه میرزاخانی؛ باقر ساروخانی؛ حسن خجسته باقرزاده

7.

تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 47-64
فاطمه بختیاری

8.

دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 199-218
علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده

9.

رویکرد‌های نوین در این همانی شخصی (مسأله‌ شبیه‌سازی و نظریه‌های خلق مجدد و بقای ماده اصلی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1388، صفحه 53-68
سید محمدعلی دیباجی؛ محمد جواد دانیالی

10.

زنان و پروژۀ زیبایی (مطالعۀ معانی ذهنی عمل جراحی زیبایی)

دوره 11، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 453-478
امیر رستگار خالد؛ مهدی کاوه

11.

شهر به مثابه بدن: نگاهی انسان‌شناختی به میدان امام خمینی (توپخانه) تهران با تأکید بر رابطه کالبد انسانی و فضای شهری

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 29-49
ناصر فکوهی؛ فاطمه سیارپور

12.

گفتمان‏ های پوشش ملی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 49-74
سیدسعید زاهد؛ مهدی کاوه

13.

مطالعۀ جامعه‌شناختی گسترش بازار داروهای هورمونی در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 345-377
محمد توکل؛ ایدا نوابی

14.

مفهوم بدن در پرفورمنس آرت بر اساس نظریات ژیل دلوز( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تیر 1399، صفحه 15-24
پویا پورکسمایی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی

15.

نانسی شپرهیوز و موقعیت بدن در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 51-70
منیژه مقصودی؛ سید محمد چاووشی

16.

نگرش به بدن: تفاوت یا تعارض نسلی (مطالعۀ نگرش نسلی بدن‌مندی نوجوانان در شهر تهران)

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 471-497
سید مهدی اعتمادی‌فرد؛ حسام حسین‌زاده

17.

«هویت فردی» و مبانی انسان‌شناختی آن در اندیشه ابن‌سینا

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 236-215
آیسودا هاشم پور؛ فروغ السادات رحیم پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب