1.

بررسی تطبیقی عنصر خاک دراساطیر و هنر ایران باستان

دوره 21، شماره 26، خرداد 1401، صفحه 53-62
میترا قرغانی

2.

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-13
زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی

3.

تحلیلی نقشمایه های نمادین و اساطیری در هنر کلماکره لرستان

دوره 20، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 63-76
لیلا خسروی

4.

گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 39-57
محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد

5.

مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388
اسحاق طغیانی

6.

نخل ماتم فارس؛ تمثیلی از سوگواری بر امام حسین(ع) نمونۀ مطالعه: شهرستان جهرم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 145-162
فاطمه تسلیم جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب