1.

آسیب شناسی پژوهش های ریشه شناختی در حوزه بررسی وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی (مطالعه موردی: فرهنگ واژگان فارسی در انگلیسی)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-122
حسین داوری؛ سید بهنام علوی مقدم؛ رضا خیر آبادی

2.

بررسی ادراک دانشجویان از ویژگی های اخلاقی اساتید زبان با توجه به پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانشجویان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1403-1425
مسعود یزدانی مقدم؛ محمد جواد معافی؛ علیرضا عامری

3.

بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-50
محمد عموزاده شادی شاه ناصری

4.

بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آن‌ها

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 417-448
فرزانه حسن زاده توکلی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ بهزاد قنسولی

5.

بررسی شایستگی میان فرهنگی و جنسیت در کتاب‌های درسی آموزش زبان انگلیسی ایران

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 193-214
مهدی دهمرده؛ پونه محمدی

6.

بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی تخصصی دانشجویان رشتۀ طراحی فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 529-558
لیلا دوبختی؛ محمد ظهرابی

7.

بهبود لهجۀ انگلیسی زبان‌آموزان با استفاده از پادکست و شیوه بن فرانکلین

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1367-1402
موسی نوشی

8.

تاثیرالگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور بر سبک‌های حل مسألة یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 328-342
شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی‌آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

9.

زبان انگلیسی در گذر زمان

دوره 3، شماره 14، فروردین 1400، صفحه 3-7
علی نظری حقیقی

10.

سنجش کیفی برداشت معلمان زبان از آموزش دستور در رویکرد ارتباطی و جایگاه این مقوله در کتابهای نوتالیف زبان انگلیسی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 497-526
سید بهنام علوی مقدم؛ حسین داوری؛ رضا خیر آبادی

11.

فراگیری توصیف کنندگان اسم در زبان عربی (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) فراگیر زبان انگلیسی ( زبان دوم)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-104
علی اکبر جباری

12.

مروری نظام مند بر دانش محتوای تربیتی فناورانه (TPACK) معلمان زبان انگلیسی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 65-87
سیدمحمد سیدکلان؛ دیار مظهرپور

13.

معنی زبان‌شناختی به مثابه سلول فیزیولوژیک: پیشنهاد «طرحواره سلولی - شناختی معنی»

دوره 10، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 800-813
مصطفی شهیدی تبار

14.

نسخه کامل نوشته‌ها

دوره 3، شماره 14، فروردین 1400
علی نظری حقیقی؛ شایان فیروزیان؛ سید امیر حسین ناظمی؛ نگین قربانی

15.

نقش معلمان در اصلاح برنامه درسی آموزش زبان در نظام آموزشی ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-46
عباسعلی رضایی؛ هانیه سیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب