1.

اثر برهمکنش بین گیاه باقلا و باکتری N179 Paenibacillus polymyxa بر شته سیاه باقلا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 283-294
سولماز عظیمی؛ سعیده شاهین اینجار؛ علیرضا علیزاده

2.

اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 63-72
مریم راشکی؛ مژده اسمعیل بیگی

3.

اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 261-268
ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

4.

کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته¬خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii

دوره 1، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 87-94
نازنین حاتمی؛ حسین اللهیاری؛ مجتبی حسینی

5.

مقایسه DNA بارکدینگ با روش کلاسیک در جهت تشخیص پنج گونه شته درختان میوه در مشهد

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 217-226
ریحانه درسوئی؛ جواد کریمی؛ مهدی مدرس اول


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب