1.

Bio-fertilizer application: molecular and biochemical changes in infected cucumber with Phytophthora melonis

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 1-15
سید کاظم صباغ؛ لیلا تناور

2.

Cloning and expression of Eimeria necatrix microneme5 gene in Escherichia coli

دوره 10، شماره 3، آذر 2016، صفحه 157-163
Mansour Mayahi؛ Abbas - Jolodar؛ Sharouz - Masaeli؛ Hosein Hamidinejat؛ Masoud - Seyfi Abad Shapouri؛ Naghme - Moori Bakhtiari

3.

Comparing inhibitory potential of Eugenia caryophyllus and Origanum compactum against the growth and gene expression of enterotoxins in Staphylococcus aureus ATCC 29213

دوره 11، شماره 4، دی 2017، صفحه 299-311
Maryam Azizkhani؛ Afshin Akhondzadeh Basti؛ Fahimeh Tooryan

4.

Epithelial-Mesenchymal Transition and Inflammation in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

دوره 31، شماره 2، تیر 2020، صفحه 113-119
Habib Sadeghi Rad؛ Abbas Shakoori Garakani؛ Ghodratolah Panahi؛ Saman Mehrabi؛ Mohammad reza Noori daloii

5.

EPSA1 and VPF genes expression during embryonic and larval development period of Beluga, Huso huso

دوره 10، شماره 2، تیر 2016، صفحه 143-150
Ali Taheri Mirghaed

6.

Expression Analysis of and Genes in Oral Squamous Cell Carcinoma Patients

دوره 32، شماره 2، مرداد 2021، صفحه 115-120
Omid Ghasemi؛ Fatemeh Karami؛ Iman Salahshourifar؛ Mohammad Reza Nooridaloii

7.

Identification and Expression of Genes Involved in the Biosynthesis of Penicillin and Its Detection by HPLC in Penicillium chrysogenum

دوره 28، شماره 2، تیر 2017، صفحه 105-111
SF. Miri؛ M.A. Tajick؛ H. Rahimian؛ G. Nematzadeh

8.

Semiquantitative RT-PCR analysis to assess the expression levels of iNOS in chicken macrophages

دوره 2، شماره 2، دی 2008، صفحه 99-104
Gholamreza Nikbakht Brujeni؛ Masoud Teshfam؛ Hossein Hassanpour

9.

The effect of different exercise training protocols on MMP-9 and TIMP-1 gene expression in rat myocardium

دوره 15، شماره 1، فروردین 2023، صفحه 45-52
Mehran Ghahremani؛ Elham Pourrezaei؛ Saeed Naghibi؛ Afshar Jafari

10.

The inhibitory effects of Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus paracasei isolated from yoghurt on the growth and enterotoxin A gene expression of S. aureus

دوره 11، شماره 2، تیر 2017، صفحه 191-201
Ali Misaghi؛ Mahnoosh Parsaeimehr؛ Afshin Akhondzadeh؛ Taghi Zahraee salehi؛ Hassan Gandomi؛ Maryam Azizkhani

11.

Transcription of growth hormone mRNA as a molecular marker of egg quality in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

دوره 5، شماره 1، شهریور 2015، صفحه 51-60
Zeinab abdolahnejad؛ Mohammad Pourkazemi؛ Majid Reza Khoshkholgh

12.

Unraveling the Molecular Mechanisms and Evolutionary Significance of Raffinose Biosynthesis in Vitis vinifera: A Comprehensive Study of the VvGolS and VvRfS Gene Families

دوره 11، شماره 1، فروردین 2024، صفحه 125-146
Zahra Shirazi؛ Mahsa Rostami؛ Abozar Ghorbani

13.

آنالیز بیوانفورماتیکی پروفایل‌های بیان افتراقی ژنی مرتبط با استرس گرمایی در سه بافت مغز، کبد و ماهیچۀ ران جوجه‌های گوشتی مبتنی بر تکنیک ریزآرایه

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 203-223
محمد سلیمان اختیاری؛ آرش جوانمرد؛ فرزاد غفوری؛ آیه سادات صدر؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ مسعود شیرعلی

14.

اثر تغذیه‌ی دانه‌ی شاهدانه بر بیان ژن CPT1B در گوسفند بلوچی

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 281-290
امیر مسعود اسماعیلیان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مهدی منصوری؛ محمد علی فرهوشی؛ حامد خراتی کوپایی

15.

اثر سطوح مختلف اسید آمینه لوسین بر عملکرد، خصوصیات وکیفیت لاشه و بیان ژن‌های IGF-1 و انسولین در جوجه‌های گوشتی

دوره 76، شماره 3، مهر 1400، صفحه 359-371
سیدسعید صادق زاده؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ محمدرضا یزدیان؛ سید محمد هاشمی

16.

اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 429-440
اکبر یعقوبفر؛ مجید کلانتر؛ فریبرز خواجعلی

17.

اثر منیزیم جیره بر پارامترهای تولیدمثلی و بیان ژن‌های ماتریکس متالوپروتئیناز 2 و 9 و مهارکننده بافتی 2 در جفت گاوهای هلشتاین

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 117-128
فرود احسان بخش؛ حمید امانلو؛ محمد حسین شهیر

18.

اثر نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم در بیان نسبی برخی ژن‌های دخیل در پاسخ به تنش سرما در نخود

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 155-165
سعید امینی؛ رضا معالی امیری؛ ولی اله محمدی

19.

اثر نانومحرک‌ها بر بیان ژن‌های دخیل در زیست ساخت آلکالوئیدهای شقایق شرقی (Papaver orientale L.)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 133-141
محسن رحیمی شعرباف مقدس؛ محمدرضا نقوی؛ منیژه سبکدست؛ الهه معتمدی؛ جابر نصیری

20.

ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 43-53
هدی جواهری بارفروشی؛ ارمین توحیدی؛ حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی؛ سعید زین الدینی؛ محمد حسین بنابازی

21.

ارزیابی بیوشیمیایی و مولکولی شماری از ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-14
شکوفه دست نشان؛ محمدرضا بی همتا؛ علیرضا عباسی؛ منیژه سبکدست نودهی

22.

ارزیابی دگرگونی‌های زیست‏ شیمیایی و مولکولی گیاه گوجه‌فرنگی در برهمکنش با بیمارگر Alternaria solani

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-60
بتول صادقی؛ محمد سالاری؛ سعید میرزایی؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ

23.

افزایش پایداری غشای سلولی در گیاه توتون با انتقال ژن AtEXPB2

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 47-57
مریم چاله کائی؛ علیرضا عباسی؛ صدیقه یوسفی؛ داود داداشی

24.

افزایش تظاهر برخی از ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتز دایوسجنین در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تیمار شده با سطوح مختلف ملاتونین تحت تنش شوری

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 235-247
مریم محمدی؛ امین ابراهیمی؛ محمد رضا عامریان

25.

بررسی اثر 24- اپی براسینواستروئید بر بیان برخی از ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتز دایوسجنین در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)تحت تنش دمای بالا

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 11-24
شهلا شیخی؛ امین ابراهیمی؛ پرویز حیدری؛ محمد رضا عامریان؛ سجاد رشیدی منفرد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب