1.

اخوان‌المسلمین و قلمروسازی آن در جغرافیای سیاسی جهان اسلام

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 798-823
یاشار ذکی؛ حسن کریمی؛ محمدباقر قالیباف؛ جواد اطاعت

2.

ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388
علیرضا دهقان؛ ابراهیم محسنی آهویی

3.

ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی-اجتماعی گرایش به آن

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 239-262
یونس نوربخش؛ منصور مهدیزاده

4.

آرمان شهر عرفی شدن دین در سپهر سیاست، شرح و نقد اندیشه های سیاسی و اجتماعی سعید حجاریان

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
عباس خلجی

5.

الگوهای نظری تبیین انقلاب اسلامی؛ الهیات رهایی‌بخش به‌مثابه چارچوب بدیل

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 535-513
محمد شفیعی فر؛ محمد محبوبی

6.

آنارشیسم نظری: در جست و جوی مبنایی روش شناختی برای جامعه ی آزاد

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 41-53
علی اردستانی

7.

بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-58
محمد توحیدفام

8.

بازتاب باورهای ایدئولوژیک در سرودهای ملی جهان

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 99-122
جواد زارع؛ شیما باباپور

9.

بازنمایی چالش‌های روشنفکر طبقه متوسط شهری در سینمای پایان دهه 1360 ایران با تمرکز بر نشانه‌شناسی فیلم هامون

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 5-12
احسان آقابابایی؛ رضا صمیم؛ پیمان کی فرخی

10.

بررسی بازنمود ایدئولوژی در گفتمان شعری «الأرض و الجرح الذی لا‌ینفتح» أمل دنقل بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایک

دوره 15، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 23-42
آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ بهار صدیقی

11.

بررسی روند تغییر اید‏ئولوژی سیاسی جنبش جنگل و پیامدهای آن

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 93-112
ابوطالب سلطانیان

12.

بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل (مطالعۀ موردی قصیدۀ «مقابلة خاصة مع ابن نوح»)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 19-38
آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ بهار صدیقی

13.

«بررسی مقاومت سیاهان آمریکا علیه گفتمان مسلط در رمان آبی‌ترین چشم موریسون» (از دیدگاه نوتاریخی‌باوری و مادی‌گرایی فرهنگی)

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 61-75
سجاد قیطاسی؛ علی حسن سهراب نژاد

14.

بررسی نقش روشنفکر در جامعه در سه نمایشنامه‌ی از پشت شیشه‌ها، ارثیه ایرانی و صیادان

دوره 24، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 629-650
مریم دادخواه تهرانی؛ فریندخت زاهدی

15.

بررسی و نقد آراء شایگان در باب ایدئولوژیزاسیون سنت

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 249-279
محمد نژادایران

16.

پایان تاریخ در عصر جهانی شدن دموکراسی

دوره 61، شماره 0، آذر 1382
دکتر محمد توحید فام

17.

پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر)

دوره 13، شماره 46، آذر 1387
امیرحسین صادقی

18.

پیوند سیاست و هنر در شوروی (مطالعۀ موردی: واقع‌گرایی سوسیالیستی در عصر استالین)

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 543-568
محمدتقی قزلسفلی

19.

تأثیر سیاست‌های تصدی‌گرایانه در توسعة اقتصادی (مطالعة موردی: زیمبابوه)

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 565-586
علی اردستانی؛ حسین تبریزیان

20.

تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 561-580
حمید آرایی؛ مهدی شهابی؛ مهدی دهباشی

21.

تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در فیلم های سه گانه "اخراجی ها"

دوره 8، شماره 1، تیر 1392
اعظم راودراد؛ آیدا حسینی فر

22.

تحلیل بازنمایی زن شاغل در فیلم‌های سینمای ایران پس از انقلاب

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-34
اعظم راودراد؛ زهرا مجدی زاده

23.

تحلیل رواییِ فانتزی در فیلم سینمایی آقای هالو

دوره 3، شماره 42، فروردین 1391، صفحه 5-16
احسان آقابابایی؛ مهدی ادیبی؛ جمال محمدی

24.

تحلیل روایی و نشانه‌شناختی تصویر زن مطلقه در سینمای ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 421-436
مریم رفعت جاه؛ نیلوفر هومن

25.

تحلیل گفتمان انتقادی و کاربرد آن در پژوهشهای علم اطلاعرسانی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-26
مهدی شقاقی؛ غلامرضا فدائی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب