1.

اثربخشی تمرینات نوروفیدبک در ارتقای مهارت‌های مجرد ورزشکاران: یک مطالعۀ مروری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 187-204
جمیل منصوری؛ رضا رستمی؛ احمد شاهواروقی؛ صادق رنجبر

2.

اثربخشی روش‌های آموزش ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر مایندفولنس (MSPE) و تصویرسازی‌ذهنی بر بهبود مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 355-373
صالح معظم؛ رسول حمایت طلب؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خزائی

3.

بررسی تاثیر بی تمرینی بر عملکرد وترکیب بدن وزنه برداران نخبه تیم ملی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
محمدرضا کردی؛ معرفت سیاهکوهیان

4.

تأثیر تمرینات ذهن‌آگاهی و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر اضطراب از آسیب و عملکرد ورزشی شمشیربازان نخبه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 247-263
الهه سیف الدینی زرندی؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ یوسف مقدس تبریزی؛ مهدیه آکوچکیان

5.

تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشکاران

دوره 7، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 21-37
سید محمد زادخوش؛ حسن غرایاق‌زندی؛ رسول حمایت طلب

6.

تاثیر حاد مکمل ال-آرژنین بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات قبل، حین و بعد از فعالیت استقامتی در ورزشکاران

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 75-86
زهرا بائوج رضایی؛ عادل دنیایی؛ الهام وسدی

7.

تأثیر عوامل اقتصادی بر روی عملکرد ورزشی کشورهای منتخب شرکت کننده در یونیورسیادهای تابستانی 1999 تا 2015 دانشجویان جهان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 833-853
سمیه اسدی زاده؛ فریبا عسکریان

8.

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی توانی و مصرف مکمل کیوتن بر میزان اینترلوکین 4 و 10 و فاکتورهای عملکردی بازیکنان ماهر سافتبال

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 245-265
عطیه سلیمانی؛ فرزانه تقیان

9.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

دوره 5، 2 (12)، مرداد 1392، صفحه 37-48
بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب