1.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-92
بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری؛ رضا توکلی نهاد

2.

بررسی تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی در تصادفات وسایل ‌نقلیۀ خودران

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 523-543
نوید رهبر؛ سبحان دهقان‌پور فراشاه

3.

تاثیر اضطرار در مسئولیت دینی

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

4.

تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
نسرین کریمی

5.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 251-275
احمد حاجی ده آبادی

6.

تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 21-44
علیرضا باریکلو

7.

تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 59-73
حمید بهرامی احمدی

8.

تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد ‏عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 431-449
علیرضا یزدانیان

9.

تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
ناصر کاتوزیان

10.

تعهدات و مسئولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر در حقوق ایران و فرانسه

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 233-251
علیرضا یزدانیان

11.

تمامیت قاعده فقهی استیمان

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
علی علی آبادی

12.

در سودای مسئولیت‏ پذیری قانون‌گذار: درنگی بر مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 887-912
علی ولایی؛ اسدالله یاوری؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

13.

ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-26
عباس کلانتری‌ خلیل‌آباد؛ فاطمه قدرتی؛ اعظم مدیح

14.

ضمان ناشی از آتش‌افروزی در حقوق اسلامی

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 799-824
عبدالله رجبی

15.

طرح مسئولیّت مدنی کارفرمایان، صنعتگران و پیشه وران ناشی از عمل شاگردان کارآموز در حقوق ایران و فرانسه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 385-411
علیرضا یزدانیان

16.

قاعده جلوگیری از خسارت

دوره 68، شماره 0، تیر 1384
محمود کاظمی

17.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

دوره 11، شماره 2، آبان 1393، صفحه 263-290
حسن پوربافرانی؛ الهام دلپاک یگانه؛ سیدمحمدصادق طباطبایی

18.

مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 19-36
حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری؛ سجاد رادپرور

19.

مسئولیت کیفری مطلق در جرایم تهدید کننده بهداشت عمومی

دوره 2018401، شماره 4، مهر 1397، صفحه 1-34
حانیه خصال

20.

مسئولیت محض ناشی از زیان‌های وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن‌لا

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 121-144
سیدعلی خزائی؛ یوسف خلج

21.

مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت¬های وارد به موکل

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 97-131
بنت الهدی شفیع؛ علی تولّائی؛ سمانه شریعتمدار

22.

نقد و توجیه رویکردهای تحققی و اقتصادی به مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی و آثار عملی آن در دعاوی مرتبط

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 613-638
محسن صادقی؛ امیر غفاری

23.

نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 143-158
غلامرضا حاجی نوری

24.

نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 739-761
محمد عادل ضیائی؛ حسن بادینی؛ احمد ازغ

25.

هدف مسئولیت مدنی

دوره 66، شماره 0، دی 1383
حسن بادینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب