1.

آمیختگی مصادیق و مفاهیم درفقه

دوره 38، شماره 3، تیر 1384
محمد جعفری هرندی

2.

تحدید مفهومی و امکان‌سنجی سلب حق از دیدگاه فقها

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 339-362
فاطمه افشاری؛ حمید اسدی

3.

حسبه نویسی در تمدن اسلامی تا سدۀ نهم ق؛ علل و مؤلفه‌ها

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 137-153
محمد رضائی

4.

نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 907-927
مهدیه غنی‌زاده؛ محمدرضا کیخا

5.

نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 309-329
محمدرضا ظفری

6.

نقد دیدگاه‌های فقهی ناظر بر طلاق براساس آیات قرآن

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 102-77
محمد جمالی؛ لیلا امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب