1.

ارائۀ مدل و تبیین راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی در مدیریت ورزش ایران

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 807-836
مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ الهام مشکل گشا

2.

بررسی نقش حمایت اجتماعی بر تعهد ورزشی بانوان به فعالیت‌های ورزشی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-148
الهه حسینی؛ فرزام فرزان

3.

تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فرا‌روی مدیریت بانوان در ورزش (رویکرد کیفی: فراترکیب)

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 109-130
مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ ناصر شهریاری

4.

تحلیل انسان‌شناختی ورزش زنان: مطالعه‌ای بر فعالیت‌های ورزشی در پارک‌های بانوان تهران

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 51-68
احمد نادری؛ مهدی شهبازی؛ الهام اکبری

5.

تحلیل موقعیت راهبردی بازاریابی باشگاه های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران (مورد مطالعه باشگاه حجاب)

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 88-71
سهیلا صادقی نژاد؛ نیما ماجدی؛ مهدی نادری نسب

6.

شناسایی عوامل مؤثر بر کناره‌گیری بانوان بالای 18 سال ایران از فعالیت‌های‌ ورزشی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 739-759
الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا

7.

طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 369-384
الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا

8.

منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-22
محمدحسین پناهی؛ شهناز صداقت زادگان اصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب