1.

ارائه الگوی مشارکت هم‎آفرینانه در بازار گردشگری

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 889-904
علیرضا ایرانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ سپیده ایرانی

2.

اهمیت شعر حاصل از تجربه در دورههای مختلف ادبی در قرن 18 و 19

دوره 13، شماره 48، اسفند 1387
اورزولا ویزه فیاض

3.

بررسی کارکردِ ساختارهای موسیقایی در زبان عرفانی مصباح الهدایه

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 141-164
حسین قربانپور آرانی؛ عباس شاه‌علی رامشه

4.

پراگماتیسم و تحقیق در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 211-225
جهانگیر معینی علمداری

5.

تاثیر نگرش سرمایه‌گذار بر قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کارآفرینی: نقش تعدیل‌گر نوع زبان، تجربه و جنسیت

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-40
امیر امامی؛ فائزه شیبانی؛ حمزه خواستار

6.

تجربه‌های دوران تحصیل و شکل‌گیری هویت حرفه‌ای معلم: پژوهشی خودمردم‌نگارانه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 28-7
محمد عطاران؛ غلام‌رضا حاجی حسین‌نژاد؛ ژیلا حیدری نقدعلی

7.

جایگاه تجربه و آزمون در منظومۀ کیمیایی حسن بن زاهد کرمانی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 201-219
غلام حسین مقدم حیدری؛ علی کاوسی رحیم

8.

شراب آسمانی (تأویل در نگاه مولوی)

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
عبدالوهاب شاهرودی

9.

شناسایی زیرساخت‌ها و سازوکارهای مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 191-211
گیتی جمشیدی؛ غلامرضا حیدری

10.

ماهیت و اثر اماره حقوقی

دوره 64، شماره 0، تیر 1383
دکتر ناصر کاتوزیان

11.

مطالعه رابطه بین ابعاد مختلف استفاده از اینترنت و احساس تجربه شده

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390
مجید موحد؛ روح الله مظفری؛ محبوبه کاووسی

12.

نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1388
نرجس خدایی

13.

یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 53-63
حسین کیشانی فراهانی؛ احمد عاشوری؛ سید حسین گلدانساز؛ مارتین شاپیرو؛ اکبر گلشنی؛ پوریا آبرونسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب