1.

آنار شیسم : گذشته و حال و تغییر در حوزه عمل

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر عبدالرحمن عالم

2.

بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-58
محمد توحیدفام

3.

بازخوانی انتقادی مفهوم امر سیاسی در نظریۀ کارل اشمیت

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 991-1014
علی اشرف نظری

4.

بررسی نسبت نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 573-587
سمانه رحمتی فر؛ سیدحسین میرجعفری

5.

بنیانها و چالشهای رشد و پایداری تعاونیها در کشورهای پیشرفته صنعتی

دوره 14، شماره 14، دی 1378
دکتر علی شکوری

6.

بی‌طرفی در نظام‌های لیبرال و پیامدهای آن

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 343-361
سید مجتبی عزیزی

7.

پارادوکس آزادی و بردگی در لیبرالیسم جان لاک

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 43-60
فرشاد شریعت

8.

تأملی در نگرش جامعه‌شناختی مارکسیستی به تاریخ ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 133-152
ناصر صدقی

9.

تجربه گرایی و رفتار انسانی

37و38، شماره 0، مهر 1376
دکتر علی اکبر فرهنگی

10.

تحریم منع گسترش در تئوری های روابط بین الملل (نظریه های سه گانه : منافع، نهادها و هنجارها)

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
اکبر ولیزاده

11.

تحلیل و نقد «شبکۀ فکری اسلام لیبرال» (JIL) در اندونزی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 53-70
محسن میری

12.

جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، دی 1387
نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی

13.

دیدگاه‌های نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بین‌الملل

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 209-227
محمدرضا مجیدی؛ محسن عظیمی اعتمادی

14.

رویکردی نظری به‌علت توسعۀ روابط ایران و روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 37-56
علی باقری دولت آبادی

15.

فلسفه آموزش و پرورش از دیدگاه جان هنری نیومن

دوره 5، شماره 2، آذر 1379
فاطمه زیبا کلام

16.

لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
حسین آقابابایی

17.

لیبرالیسم علیه اجتماع‌گرایی: نگاهی به انتقادهای لیبرال‌ها به اجتماع‌گرایان

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 451-470
سید مجتبی عزیزی

18.

مبارزه با تروریسم بین‌المللی: الزامات عملی و چالش‌های نظری

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 611-628
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ بهروز قزل

19.

مبانی کلامی توسعه پایدار

دوره 7، شماره 5، اردیبهشت 1389، صفحه 41-60
سعید فراهانی‌فرد

20.

مدیریت دولیت و عدالت اجتماعی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
علی اصغر پورعزت

21.

مطالعه سازمان های بین المللی از چشم اندازی تئوریک

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
بهاره سازمند

22.

مفهوم "روح برادری" مندرج در مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: چالش‌های مفهومی آن در جوامع لیبرال

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 393-416
رضا موسی زاده

23.

نقد اجتماع‌گرایانۀ لیبرالیسم

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 609-622
محمد شجاعیان

24.

همکاری و منازعه در غرب آسیا: تحول رویکردهای نظری

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1038-1015
فرهاد عطایی؛ منیر السادات میرنظامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب