1.

اثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب

دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 415-445
محمد ملکی نهاوندی

2.

استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 307-327
حسین مهدوی نیا؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد

3.

اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 77-93
عبدالله جوان

4.

امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 67-87
فاطمه رجبی؛ محمد علی رجبی؛ شهرام پازوکی

5.

اندیشه ورزی در استنباط فقه

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 31-53
امیر حمزه سالارزایی؛ ابراهیم علی عسگری

6.

‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول

دوره 5، شماره 5، دی 1385
محمد رسول آهنگران

7.

بررسی و بازنگری ادلۀ لبی حجیت قول صحابه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 283-307
سید علی ربانی موسویان

8.

تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 513-533
طاهر علی‌محمدی؛ عباس کلانتری خلیل‌آباد

9.

تحریر نوین از حجیت شهرت بر اساس نظریه حقوقدانان (دکترین)

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381
دکتر محسن رهامی؛ دکتر محمد رسول آهنگران

10.

عقل‌گرایی در مدرسۀ امامیۀ بغداد و معتزله

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-82
رضا برنجکار؛ ریحانه هاشمی

11.

مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
مهدی حسن زاده

12.

مقایسه نظریۀ مهجوریت دلالت التزام منطق‌دانان با مسئلۀ حجیت منطوق و مفهوم اصولیان

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 273-290
حسین رشیدزاده؛ احد فرامرزقراملکی

13.

نقد مستندات روایی حجیت اجتهادات صحابه

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 51-72
سید علی ربانی موسویان

14.

نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن

دوره 16، شماره 3، مهر 1399، صفحه 469-487
مهدی محمدزاده بنی طرفی

15.

نقد و توجیه نقش دلیل عقلی در تفسیر گزاره‌های حقوقی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 77-96
محسن صفری؛ آرش بادکوبه هزاوه

16.

نقش بنای عقلا در تنقیح دلیل لفظی حکم شرعی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 365-349
سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد علی انصاری پور

17.

واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 505-522
محمد فرزانگان؛ سام محمدی؛ سمیه ظهوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب