1.

بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 237-257
بهاره فلاحی

2.

بررسی میزان انطباق فضاهای عمومی شهری با نیازهای زنان شهر ارومیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-40
محمدرضا پورمحمدی؛ پخشان خضرنژاد؛ پولاد احمدی؛ رضا جهان بین

3.

پویایی جنسیتی در محیط کار: استراتژی‌های کوچینگ زنان در سازمان

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 1029-1055
احسان چیت ساز؛ پدرام ادیب فر

4.

تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین‏ الملل تأمین اجتماعی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-95
محمدمهدی حسینمردی؛ حسن خسروی؛ رضا موسی زاده؛ مجتبی بابایی

5.

تحلیل الگوی کنش فعالان زن در احزاب و سمن‌ها طی دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 285-259
مرضیه سمائی صحنه سرائی؛ رحیم خستو؛ سعید مقیمی

6.

تحلیل عدالت جنسیتی در مناسبات عاطفی، اخلاقی و اقتصادی خانواده

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 103-124
عزت السادات میرخانی

7.

تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 203-229
پروین علی پور؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ محمدرضا جوادی‌یگانه

8.

تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در لوایح و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 211-237
رضا صفری شالی

9.

حق زنان بر برابری دستمزد در آینه عدالت جنسیتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403
الهه مرندی؛ زهرا سادات حجازی

10.

فراتحلیل پژوهش های انجام شده درباره «نابرابری جنسیتی»

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 125-142
عبدالحسین کلانتری؛ فاطمه فقیه ایمانی

11.

گفتمان‌ها و روایت‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت‌جنسیتی در ایران: واکاوی علل و جهات تکثر برنامه‌ها و خط‌‌مشی‌ها

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 269-304
ناهید سلیمی؛ سیدحسین کاظمی

12.

واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه‌های عدالت و عدالت جنسیتی

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1391-1412
فریبا علاسوندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب