1.

ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعۀ بین‌المللی در قبال آن

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 825-854
توکل حبیب زاده

2.

امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 837-857
حامد نیکونهاد؛ سیدعبدالسعید مدرس

3.

بحرین و ابعاد حقوقی- سیاسی جدایی آن از ایران

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 117-136
سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی

4.

بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 665-687
حسین خلف رضایی؛ ولی الله حیدرنژاد؛ حمید ناصری‌منشادی

5.

تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه‌های مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری: از کوزوو تا مجمع‌الجزایر چاگوس

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 2207-2227
سید محمدرضا میرصانع؛ سید باقر میرعباسی؛ مریم مرادی؛ سید طه موسوی

6.

تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 255-272
امیرحسین رنجبریان؛ مهسا فرحزاد

7.

تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین‏الملل

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 873-906
مریم احمدی نژاد؛ محسن متاجی؛ یاسر امین الرعایا

8.

تعامل حق تعیین سرنوشت و اصل یکپارچگی سرزمینی درمنطقۀ خومختار اوستیای جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازیا

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 197-221
روح الله رهامی؛ محمد علی بهمنی قاجار

9.

تناقض بین دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل (مطالعۀ موردی: بحران اوکراین و جدایی کریمه از آن کشور)

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 701-724
زانیار عبدالی؛ امیر نیاکوئی

10.

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در فلسطین

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381
دکتر الهام امین زاده

11.

حل‌وفصل مسئلۀ اقلیت‌ها در پرتو رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 373-399
محمدعلی پارسامهر؛ سیدعلی میرموسوی

12.

رویکرد گفتمانی فقهای شیعه به حق تعیین سرنوشت مردم با تأکید بر آرای میرزای نایینی و علامه جعفری

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 91-106
محمد مهدی حسینمردی؛ سیده لطیفه حسینی؛ زینب عصمتی

13.

گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
علی امیدی

14.

مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
محمد جواد رضائی زاده؛ یحیی احمدی

15.

مطالعۀ تطبیقی جهاد ابتدایی در حقوق اسلام و مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 551-567
سهراب صلاحی

16.

ممنوعیت پیوسته‌سازی سرزمینی و نظریۀ جدایی چاره‌ساز در بحران کریمه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-70
روح الله رهامی؛ محمد علی بهمنی قاجار

17.

نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی: رویکرد انتقادی به نظریۀ جدایی‌ چاره‌ساز در حقوق بین‌الملل

دوره 45، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 715-736
مهدی حدادی؛ سیامک کریمی

18.

نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 182-202
احمد مومنی راد؛ ابوبکر امام افسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب