1.

آموزش روند طراحی معماری بکارگیری استعدادهای نهفته دانشجویان

4و5، شماره 0، اسفند 1377
مهندس سید امیر سعید محمودی

2.

ارائه مدل پویای مدیریت استعداد برای سیاست گذاری آینده نگارانه (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 74-57
فاطمه پژوهان؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سعید جهانیان

3.

بر رسی عواملی مؤثر بر د رخو است های تغییر رشته د انشجو یان د انشگاه تهران

دوره 15، شماره 0، دی 1381
دکتر سید محمد محمودی

4.

تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 512-495
اسفندیار خسروی زاده؛ بهروز رحمانی

5.

دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 107-138
منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان

6.

شناسایی الگوی سیستمی شاخص‌های استعداد؛ مطالعه‌ای اقدام‌پژوهانه در یک سازمان فرهنگی

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 611-638
جواد محمدصالحی؛ محمدرضا باقرزاده؛ سیدموسی رجایی

7.

طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح‌های ترکیبی

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 222-202
آزاده عقیلی؛ عزت الله شاه منصوری؛ رضا صابونچی

8.

مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 149-171
ابراهیم جواهری زاده؛ سید محمد مقیمی؛ آرین قلی پور؛ رضا طهماسبی

9.

مدیریت استعدادها: یک نظریۀ داده‌بنیان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 133-151
رضا طهماسبی؛ آرین قلی پور؛ محمد صادق ضیائی؛ حسن قالیباف اصل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب