1.

آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 5-18
سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن

2.

بررسی امکان استفاده از هسته مرکبات حاصل از ضایعات کارخانه های فرآوری به عنوان منبع روغن خوراکی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
منوچهر حامدی؛ فرزاد گودرزی

3.

بررسی ساختار مصدرها در زبان اردو و ارائهء مصدرهای جعلی با ریشه های فارسی و عربی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1382
على بیات

4.

پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-112
سید علی سهراب نژاد

5.

تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 23-43
آوا ایمانی؛ عادل رفیعی؛ محمد عموزاده

6.

ترکیب‌های سازوار و التقاطی در نظریه‌های روان‌شناختی و تربیتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 77-88

7.

جایگاه کنایه در مثنوی مولانا

دوره 56، شماره 3، آذر 1384
دکتر میترا گلچین

8.

شناخت مهم‌ترین تغییر در مؤلفه‌های کمّی و کیفی پوشش گیاهی بر اثر قرق مراتع دشت کالپوش با استفاده از آنالیز چندمتغیره

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 371-383
سیده زهره میردیلمی؛ اسماعیل شیدایی کرکج؛ موسی اکبرلو

9.

طبقه‌بندی واژه‌های مرکب زبان فارسی از منظر نظریة صرف توزیعی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20
محیا احمدی؛ مزدک انوشه

10.

علیّت در نظام فلسفی کانت

دوره 1، شماره 2، خرداد 1384
دکتر محمدعلی عبداللهی

11.

‌مدل‌سازی عملکردگندم با استفاده از شاخص‏های اقلیمی و خوشه‏بندی سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 479-491
لاله پرویز؛ حسین بنیادی

12.

مطالعة تغییرات فرهنگی در میان قبایل ایل قشقایی در ایران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
مهدی قرخلو

13.

مقایسه ترکیب اسیدهای چرب بدن ماهیان پار آزاد دریای خزر در دوره‌های غذادهی، گرسنگی و تغذیه مجدد

دوره 64، شماره 3، مهر 1390، صفحه 229-242
جاوید ایمانپور؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جمشید امیری مقدم؛ فاطمه منیعیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب