1.

ادبیات اقلیت ها و تردید در مسیحیت به عنوان فراروایت رستگاری

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 382-413
مهدی جاویدشاد؛ علیرضا نیکویی

2.

آرمان شهر عرفی شدن دین در سپهر سیاست، شرح و نقد اندیشه های سیاسی و اجتماعی سعید حجاریان

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
عباس خلجی

3.

ازدواج کشیش‌ها و قوانین و مناصب زنان روحانی در کلیسای انگلیکن

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 498-475
منصوره نجات نیا؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی

4.

آموزه توحید در ادیان ابراهیمی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1388
حبیب‌ا... طاهری؛ محمد حسین طاهری

5.

بررسی و تحلیل وضعیت مسیحیان در زمان شاه عباس اول

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 83-96
محمد علی چلونگر؛ زینب کریمی

6.

پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 95-131
رضا برنجکار؛ محمدمقداد امیری

7.

تأملی در رساله «روح مسیحیت و سرنوشت آن» از آثار دوره جوانی هگل

دوره 8، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 189-205
علی مرادخانی

8.

تعلیلِ تفاوتِ اعتقاد به«وحی الهی»در اسلام و مسیحیت از منظر جامعه‌شناختی و تفاوت‌های کلامی ناشی از آن

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 879-904
محمدحسین زارعی محمودآبادی

9.

جایگاه سقراط در رهیافت دینی کی‌یرکگور

دوره 7، شماره 7، آبان 1389، صفحه 45-62
محمد اصغری

10.

حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 91-118
قربان علمی

11.

دینداری: مدارای اجتماعی یا فاصلۀ اجتماعی (پیمایشی در میان مسلمانان و مسیحیان شهر تهران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 21-40
مریم قاضی نژاد؛ الهه سادات اکبرنیا

12.

رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین

دوره 2، شماره 4، مرداد 1385
علی‌نقی امیری

13.

سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات (132-41هـ.ق)

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 211-231
حسین علی بیگی؛ روح الله بهرامی

14.

شناخت اندیشه ها و سیر و سلوک عرفانی بانوی عارف آلمانی مشتیلد ماگدبورگی

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 233-257
قربان علمی؛ پیام همایونی املشی

15.

طرح و بررسی دو ابرروایت «مسیحیت» و «لیبرال دموکراسی» در چارچوب نظریۀ شالوده‌شکنی دریدا

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 901-921
علیرضا آقاحسینی؛ سارا ویسی

16.

عدالت در اندیشۀ اجتماعی فیلسوفان مسیحی قرون ‌وسطی

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 95-116
محسن صبوریان؛ محمدحسین جمالزاده

17.

فوکو؛ کنش پارهسیاییِ انقلابِ شیعی و یونان باستان

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 555-572
عارف دانیالی

18.

کودکی در ادیان: تحلیل کودکی در مسیحیت و اسلام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-269
غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان

19.

گذری بر جایگاه نقد و عقل گرایی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، دی 1383
دکتر سید یحیی یثربی

20.

گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 101-126
مجید ملا یوسفی؛ داوود معماری

21.

میثاق در قرآن و عهد جدید

دوره 51، شماره 2، مهر 1397، صفحه 203-227
محمد پوراحمد؛ خلیل حکیمی فر

22.

مسیحیت درحجاز و غرب جزیرة العرب مقارن ظهوراسلام

دوره 45، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 131-144
عبدالله همتی گلیان

23.

مناسبات دین و دولت در آیین مسیح

دوره 50، شماره 2، مهر 1396، صفحه 243-265
اسماعیل علی‌خانی

24.

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 221-236
علیرضا صدراسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب