1.

ارائه مدل پویای مدیریت استعداد برای سیاست گذاری آینده نگارانه (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 74-57
فاطمه پژوهان؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سعید جهانیان

2.

اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 685-704
حسین زارعیان؛ نازنین راسخ

3.

بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 521-546
میر حسن سیدعامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی

4.

بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 545-557
ایمان نسترن بروجنی؛ حسن اسدی

5.

بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 299-313
سعید یاری خیاوی؛ ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

6.

تبیین اثر جهت‌گیری راهبردی و ظرفیت جذب دانش بر قابلیت‌های نوآوری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظۀ نقش میانجی انعطاف‌پذیری راهبردی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 721-733
زهرا سبزی نژاد؛ همایون عباسی

7.

رابطة مؤلفه‌های سبک رهبری زهرآگین با بدبینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مدیریت ماکیاولیسم

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 685-700
کامران عیدی پور؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان

8.

رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 41-26
فریده ایزدی شهنانی؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری

9.

شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-160
امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

10.

شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 753-775
یاور امیدی؛ رضا محمد کاظمی؛ صغری آزموده

11.

مدل یابی تأثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 107-124
محمدرضا مرادی؛ اکرم جعفری؛ علیرضا امیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب