1.

رهیافت‌های توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مبتنی بر تفکر نرم سیستمی و تحلیل شبکه اجتماعی

صفحه 9-25
فاطمه ثقفی؛ مهناز حسین زاده؛ رحیم بخش رامین

2.

سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا در ایران؛ رهیافت‌ها، فرآیندها و چالش‌ها

صفحه 27-49
عباس مصلی نژاد

3.

کاربست نوآوری اجتماعی جهت افزایش مشارکت اجتماعی در اسناد بالادستی علم و فناوری: مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور

صفحه 51-73
علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد

4.

تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی

صفحه 75-93
طه شوکتیان؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی

5.

ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت

صفحه 95-114
امین قنبری؛ طیبه عباسی؛ مجتبی امیری

6.

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

صفحه 115-134
عباس منوریان؛ سیروس وطنخواه مقدم؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سید کمال واعظی؛ یونس نوراللهی

7.

بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان

صفحه 135-153
ندا گرشاسبی نیا؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ محمد نقی‌زاده؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی

8.

آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران

صفحه 155-177
کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی

9.

تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 179-200
ناصر شیربگی؛ نسیم عبداله زاده

10.

چارچوب ائتلاف‌های حامی؛ با ساباتیر در هزارتوی سیاستگذاری عمومی

صفحه 201-209
حمیدرضا ملک محمدی

11.

تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده

صفحه 211-232
علی اشرف نظری؛ محمد صیادی

12.

دام اجتماعی و مسأله عدم همکاری شهروندان با حکومت در ایران

صفحه 233-252
حنیف عموزاده مهدیرجی؛ سید محمد حسینی

13.

اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

صفحه 253-275
یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب