1.

تدوین بستۀ والدگری خردمندانه براساس آموزه‌های امام علی (ع) و ارزیابی اثربخشی آن بر رابطۀ والد-فرزند و علائم مشکلات رفتاری درونی‌شدۀ فرزندان دختر

صفحه 1-22
منصور مقدم؛ امیر قمرانی

2.

اثربخشی ابزارهای مختلف مصاحبه با شاهد عینی صحنۀ جرم در تحکیم حافظه برای دسترسی‌های بلندمدت

صفحه 23-46
احمد شاهواروقی؛ هادی بهرامی احسان؛ جواد حاتمی؛ محمدعلی شاهواروقی؛ آرش منجم؛ روی ام. پائولو

3.

اثربخشی جلسات گروهی تفسیر رؤیا به شیوة اولمن بر بینش کاوشی، عملی و تجربه‌ای در زنان سالم

صفحه 47-65
فهیمه عسکری؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ یدالله زرگر

4.

تحلیل ادراک معلمان دورۀ ابتدایی شهر تهران برای شناسایی روش‌های بهبود بدخطی دانش‌آموزان

صفحه 67-95
مرضیه عباس پور؛ محمد جوادی پور

5.

مقایسۀ تأثیر الگوی والدگری مبتنی بر نظریۀ کارکردهای اجرایی و برنامۀ بارکلی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/بیش‌فعالی

صفحه 97-115
زهرا براهیمی؛ احمد عابدی؛ اصغر آقایی

6.

بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطۀ افسردگی و جو عاطفی خانواده با افکار خودکشی در زنان وابسته به مواد مخدر

صفحه 117-138
مهدی نیکدل؛ سعید بختیارپور؛ فرح نادری؛ پروین احتشام زاده

7.

تحلیل ادراک دانشجویان دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از مفهوم مدیریت افکار

صفحه 139-174
محمد فتاحی؛ مرضیه دهقانی

8.

اثربخشی گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر تن‌انگاره، سبک دلبستگی و تنظیم هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردن

صفحه 175-196
صادق رحمتی؛ احمد برجعلی

9.

ارائۀ الگوی رشد پس از سانحه مبتنی بر روان‌شناسی مثبت در بهبودیافتگان سرطان: مطالعه‌ای فراترکیب

صفحه 197-225
عباس جواهری محمدی؛ نیکو قاضی نژاد؛ مطهره وکیلی

10.

بررسی نگرش معلمان در خصوص ضرورت آموزش فراگیر و راهکارهای اجرای موفق آن

صفحه 227-250
آزاده مؤمنی؛ فرزانه صانعی؛ لیلا طالب زاده شوشتری

11.

تبیین تجارب رفتاری و مقابله‌های روان‌شناختی زنان قربانی رابطۀ فرازناشویی: یک تحقیق کیفی

صفحه 251-269
محمد حسن آسایش؛ الهه گلپاشا؛ فهیمه باهنر

12.

تأثیر سبک پردازش عینی در مقابل سبک پردازش انتزاعی بر ظرفیت حافظة ‌کاری در نشخوار فکری شدید

صفحه 271-291
بهرام سهیلی فرد؛ مریم عباسی سورشجانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

13.

مقایسة قدردانی از بدن، انعطاف‌پذیری تصویر بدن و سبک دلبستگی در زنان دارای خودشفقتی و بدون خودشفقتی

صفحه 293-308
فاطمه سعادت بین جواهری؛ سمیه ابوالقاسمی؛ سید عباس حقایق

14.

نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی اجتماعی در رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه

صفحه 309-326
صدیقه کوچی؛ شهرام مامی؛ وحید احمدی

15.

اثربخشی آموزش خودشفقتی بر تاب‌آوری تحصیلی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه

صفحه 327-343
سمیه صفاری بیدهندی؛ حسن اسدزاده؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج

16.

تغییرات سبک زندگی، سلامت روان و خشونت علیه زنان در دوران شیوع کرونا

صفحه 345-361
مهدی ایمانی؛ زهرا نادری؛ آرزو سلطان محمدی؛ مرجان امام جمعه؛ میلاد شرفی زادگان

17.

اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه 363-378
علی مرتضایی؛ زهرا ایرانمنش؛ فاطمه السادات رباطی؛ وحید منظری توکلی

18.

تأثیر آموزش مهارت‌های آموزشی، اجتماعی و هیجانی همکارانه (CASEL) بر مشکلات عاطفی-رفتاری درونی و برونی‌سازی‌شده و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر ابتدایی

صفحه 379-398
فائزه پورقربان گورابی؛ نرگس باباخانی؛ فرح لطفی کاشانی

19.

رابطۀ اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با اندیشه‌پردازی خودکشی: نقش واسطه‌ای دشواری‌های بین‌فردی

صفحه 399-419
عطیه سادات ضابطی؛ رویا آفتاب

20.

اثربخشی درمان تمایزیافتگی خود بر خودمیان‌بینی و سازگاری زناشویی زوجین براساس نظریۀ سیستم‌های خانوادۀ بوون

صفحه 421-440
شهناز دهائی؛ علیرضا آقایوسفی؛ آزاده فرقدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب