1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تأثیر پیشینۀ اجتماعی قضات بر آرای قضایی

صفحه 409-427
رضا پورمحمدی؛ محمد مهدی یوسفی؛ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی

3.

‏ ‏ تابعیت و جنسیت با تأکید بر تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در حقوق ایران

صفحه 429-446
مصطفی دانش پژوه

4.

جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی‏

صفحه 447-466
علی ضیاء الاسلامی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ علیرضا آرش پور

5.

مطالعۀ تطبیقی شاخصه‌های کلیدی نظام ادارۀ شرکت‌ها ‏در رویکرد شرق آسیا و حقوق ایران

صفحه 467-484
حسین عابدینی

6.

مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت‎ ‎در حقوق ‏ایران، انگلیس و آمریکا

صفحه 485-504
محمد امین عاقلی نژاد؛ محمد تقی رفیعی

7.

واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏

صفحه 505-522
محمد فرزانگان؛ سام محمدی؛ سمیه ظهوری

8.

نظریة قائم‌مقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعة ایران‏

صفحه 523-545
محمود کاظمی

9.

برخی نوآوری‌ها و ضعف‌های مقررات آیین دادرسی کار‏

صفحه 547-567
حسن محسنی؛ فاطمه رحمتی

10.

تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی

صفحه 569-586
علیرضا محمدزاده وادقانی؛ نسرین طباطبائی حصاری؛ علی کاظمی

11.

امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏

صفحه 587-604
سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب