1.

مراحل و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه نو عمل گرایی ریچارد رورتی

خسرو باقری

2.

تأملی نقد گونه در باب معنای غایی زندگی با تأکید بر دیدگاه ویکتور فرانکل

محمد رضا شرفی

3.

بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی

پروین جعفر نژاد؛ ولی الله فرزاد؛ علی رضا مرادی؛ امید شکری

4.

بررسی عوامل فردی موثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران

مریم ناخدا؛ عباس حری؛ نوروز علی کرمدوست

5.

رویکرد معنا شناختی به اطلاعات و اطلاع رسانی

نرگس نشاط

6.

بررسی و مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی

الهه محمد اسماعیل

7.

پول شویی و تعلیم و تربیت

محمود قنادان

8.

بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران

صدرالدین ستاری؛ مظفر الدین واعظی

9.

بررسی امکان نزدیک سازی یافته های مکاتب تجربه گرایی منطقی و عمل گرایی در زمینه نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی یادگیری و آثار آن بر تعلیم و تربیت

معصومه صمدی؛ محمد مزیدی

10.

بررسی روند برنامه ریزی فعالتی های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور

حمید رضا رشیدی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ مصطفی شریف خلیفه سلطانی

11.

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با سبکهای مقابله مذهبی

سیده زهرا قیامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب