1.

راهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش ایران

صفحه 1071-1091
میثم رحیمی زاده

2.

مدلسازی نقش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب‌وکارهای ورزش‌های الکترونیکی با میانجیگری رفتار خرید

صفحه 1093-1105
حسین عبدالملکی؛ عباس خدایاری؛ جمال الدین شریعتی

3.

مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور

صفحه 1107-1126
ماهنوش رضا زاده بروجنی؛ ناهید اتقیا

4.

نیمرخ کارآفرینی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران و ارائة مدل اشتغال و کارآفرینی

صفحه 1127-1155
فرهاد عبدزاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمدرضا برومند؛ مرتضی فتاح پور مرندی

5.

مذاکره برای امتیاز بهره‌برداری از مجموعه‌های ورزشی مبتنی بر نظریة بازی‌ها

صفحه 1157-1171
ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری؛ زهرا آقاسیان

6.

طراحی الگوی فرایندی کسب‌وکار باشگاه‌های ورزشی تناسب اندام زنان

صفحه 1173-1195
راحله سادات واقفی نظری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

7.

نقش آگهی‌های تبلیغاتی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از QEEG

صفحه 1197-1213
مجتبی قاسمی سیانی؛ سردار محمدی؛ محمد سلطان حسینی

8.

اثر بودجه بر مشارکت ورزشی در ایران: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل

صفحه 1215-1233
سعید خانمرادی؛ شیرین زردشتیان؛ شهرام فتاحی؛ جف دیکسون

9.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بحران هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل سه‌شاخگی

صفحه 1235-1261
نسرین بیگلری؛ سید رضا حسینی نیا؛ هادی باقری؛ ویلیام تیموتی کومبس

10.

هنجاریابی پرسشنامة نزاکت ورزشی در میان دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه گلستان)

صفحه 1263-1276
سینا پیغمبری؛ جلال کریمی؛ غلامرضا خوش فر

11.

طراحی الگوی توسعة اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

صفحه 1277-1293
شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

12.

طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس

صفحه 1295-1320
پریسا اکبری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ نوشین بنار

13.

تدوین مدل مفهومی ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور

صفحه 1321-1335
حوریه گلینی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ بهاره سلیمانی تپه سری

14.

شناسایی و وزن‌دهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت‌گذاری مهاجمان لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 1337-1355
محسن حیدری؛ سعید صادقی بروجردی؛ ولادمیر آندرف؛ سید حمید امیری

15.

پهلوانان ایران از دیروز تا امروز

صفحه 1357-1379
مصطفی پیرمرادیان؛ پروین حقی

16.

کمال‌گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران نخبة معلول جسمی: نقش میانجی تئوری خودمختاری

صفحه 1381-1399
مونا سمیع نیا؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا

17.

ارائة مدل سیستم پویای صنعت ورزش کشور برای دوران پساکرونا با رویکرد نظریة آشوب

صفحه 1401-1418
محمد حیدری؛ احسان محمدی ترکمانی؛ مجید جاوید؛ محمد بیات

18.

کووید-19 و چالش‌های اقتصادی پیش روی مربیان زن

صفحه 1419-1443
طیبه زرگر؛ حسین زارعیان؛ پدیده بلوری زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب