1.

دو درسی که از رشدی راشد آموختم

صفحه 275-284
سیاوش شهشهانی

2.

نظریۀ داروین در عصر پهلوی اول گزارشی از نخستین مقالات مجلۀ فرهنگ در آغاز دورۀ پهلوی اول (1304-1307ش)

صفحه 285-328
محمد معصومی

3.

مواجهۀ ایرانیان با فناوری‌های نوین در آمریکا و نتایج آن براساس اسناد منتشر نشده و مطبوعات عصر قاجاریه (مطالعۀ موردی تلگراف و تلفن).

صفحه 329-353
فرشته جهانی

4.

هندسه معماری: گفتگوی علم و عمل در سدۀ چهارم هجری

صفحه 355-375
جعفر طاهری

5.

مطالعۀ تطبیقی نقش ابزار جنگیِ منجنیق در نسخۀ جامع ‌التواریخ ایلخانی با ساز و کار علمیِ ابزار در منابع علمی

صفحه 377-412
سید رضا حسینی؛ سحر ذکاوت

6.

نگاهی به متافیزیک رابطۀ «برساختن اجتماعی» و نسبت آن با طبیعی‌گرایی فلسفی

صفحه 413-437
حسین شیخ رضائی

7.

خاستگاه شمایل‌‌نگاری صورت فلکی برساوش در رسالۀ صور الکواکب عبدالرحمن صوفی (مطالعۀ موردی نسخۀ ۱۴۴ کتابخانۀ بادلیان آکسفورد)

صفحه 439-464
مهنوش غفوریان؛ یعقوب آژند؛ حسن بلخاری

8.

دو ترجمۀ کهن فارسی از جوامع الحساب بالتخت والتراب: «لباب الحساب فی علم التراب» و «جامع الحساب نظامی»

صفحه 465-506
فاطمه سادات سعادتمند

9.

بررسی برساختگی در نام روزها و ماه‌های گاه‌شماری جلالی

صفحه 507-540
علی صفی پور؛ اعظم صفی پور

10.

ʾAnbūba: A Medieval Instrument for Measuring Relative Ground level

صفحه 85-103
حسن امینی؛ رضا کیانی موحد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.