1.

مطبوعات و نحوه تعامل آنان با ارکان حکومت مشروطه در دورۀ مجلس اول(1326-1324ق)

صفحه 291-311
فاطمه بلندی؛ حسین محمدی؛ مرتضی تهامی؛ فؤاد پورآرین

2.

موسیقی درکتاب عقد الفرید ابن عبدربه: جواز موسیقی، نوازندگان زن و مرد و انواع سازها

صفحه 313-332
فریبا پات؛ زهرا حبیبی

3.

تحلیل صوری عناصر اصلی جامة حضرت علی(ع) در نگاره‌های نسخة خاوران‌نامه مکتب ترکمانی (محفوظ در کاخ گلستان)

صفحه 333-359
نسترن حاج عباس خیاط تبریزی؛ صمد سامانیان؛ آمنه مافی تبار

4.

زرتشتیان و جنبش های ایرانی در سده‌های نخستین اسلامی

صفحه 361-383
سید مصطفی حسینی؛ محسن معصومی

5.

خاستگاه اندیشه سلفی جهادی و تکفیری در دورۀ معاصر

صفحه 385-402
میرهادی حسینی؛ حسین مفتخری؛ ماجد صدقی

6.

تبیین موقعیت تجاری بغداد در دورۀ اول خلافت عباسی (132-232 ق)

صفحه 403-421
ابوالفضل سلمانی گواری؛ ابوذر خسروی

7.

نقدی فلسفی بر مفهوم «معماری اسلامی» با رویکردی آسیب‌‌شناسانه

صفحه 423-442
سیدامین سیدین

8.

نشانه‌های سنت پزشکی هند در آثار پزشکان ایرانی در قرن دهم ق، مطالعۀ موردی: خلاصۀ التجارب و علاجات داراشکوهی (طب داراشکوه)

صفحه 443-466
عبدالرسول عمادی؛ ابوذر طوقانی

9.

تبیین مسألۀ اقطاع در دورۀ غزنویان (582 ـ 351 ق)

صفحه 467-480
سجاد کاظمی

10.

بررسی تطبیقی «حُسن ‌وضع» در قطعات نستعلیق میرعماد حسنی‌سیفی‌قزوینی و علی‌رضا عباسی

صفحه 481-499
آمنه گلستان؛ حمیدرضا قلیچ‌خانی؛ فاطمه قمری

11.

آگاهی و تصوّر نقشه‌نگاران اروپاییِ قرن 16 تا 18م از محدودۀ سرزمینی ایران با هند (با تکیه بر نقشه‌های ایرانِ صفوی)

صفحه 501-523
یاسر ملازئی

12.

نقد و بررسی رسالۀ در معرفت موسیقی منسوب به دورۀ صفوی: تحلیل تطبیقی در مکاتب علم موسیقی

صفحه 525-545
نکیسا هدایت‌زاده؛ اسماعیل بنی‌اردلان؛ هومان اسعدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب