1.

تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها

صفحه 9-25
یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ کیانا کامیابی

2.

بررسی کاربرد هوش مصنوعی در نظام حقوقی علائم تجاری

صفحه 27-39
زهرا شاکری؛ سید حمید امیرشاه‌کرمی

3.

بررسی اثر نظام سیاسی و منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی اقتصادی

صفحه 41-55
رضا بخشی آنی؛ مسعود نیلی؛ سید مهدی برکچیان

4.

تحلیل سیاست خانواده در ایران با ملاحظه نقش‌های جنسیتی

صفحه 57-68
بیژن زارع؛ رضا صفری شالی؛ زینب ایزدی؛ علیرضا کریمی

5.

طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران

صفحه 69-78
فاطمه حاج کریمی؛ رضا طهماسبی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابوالفضل گائینی

6.

دشواره‌‌ تعامل نص و واقعیت در برساخت سیاست جنایی ایران

صفحه 79-92
مهدی خاقانی اصفهانی

7.

سیاستگذاری جنایی افتراقی درباره اطفال و نوجوانان

صفحه 93-105
عباس شیری

8.

تأثیر روابط ایران و چین بر سیاستگذاری مدیریت بحران کرونا در ایران

صفحه 107-113
حمیدرضا ملک محمدی

9.

فراتحلیل پژوهش‌ها و تجارب جهانی برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با پاندمی کرونا

صفحه 115-127
محمد حسین بوچانی؛ سمانه مهدی نژاد

10.

مدیریت منابع مشاع؛ دیدگاه‌های نظری و تجربه‌های عملی

صفحه 129-145
حجت کاظمی؛ سوسن نوربخش

11.

شرحی از نظریة تراژدی منابع مشاع در اندیشة گَرِت هاردین و درس‌های آن برای ما

صفحه 147-161
بهزاد عطارزاده

12.

بررسی رویکردها و عملکرد سیاستگذاری مسکن در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 163-173
سمانه کشوردوست؛ عاطفه احمدی دهرشید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب