1.

محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط رطوبتی مختلف

صفحه 1-14
محمد یزداندوست همدانی؛ مختار قبادی؛ محمداقبال قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی

2.

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه حاصل از سری‌های افزایشی یونجه‌حلزونی در مخلوط با سورگوم در شرایط کم‌آبیاری

صفحه 15-29
سعید شرفی

3.

ارزیابی جوانه‌زنی گیاه دارویی- روغنی چیا تحت شرایط تنش‌های محیطی

صفحه 31-40
احمد زارع؛ آیدین خدایی جوقان؛ زینب خضری پور

4.

بررسی برخی ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ژنوتیپ‌های کنجد تحت تأثیر تنش خشکی

صفحه 41-51
فضیله داهی زهی؛ محمود رمرودی؛ عبدالشکور رئیسی

5.

اثر نوع مالچ‌ زنده و زمان کاشت آن بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد سیاه‌دانه

صفحه 53-66
پیمان شریفی؛ فاطمه بناءکاشانی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری

6.

تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد دانه و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گندم در سطوح مختلف آبیاری

صفحه 67-83
علیرضا محسنی؛ رئوف سید شریفی؛ سعید خماری

7.

تاثیر پرایمینگ با غلظت‌های مختلف سلنیوم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و گیاهچه کینوا(Willd. Chenopodium quinoa)

صفحه 85-95
شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی

8.

بررسی نسبتهای مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام مختلف تمشک سیاه در گلخانه

صفحه 97-113
امیرعلی محمدی؛ مهدی حدادی نژاد؛ حسین صادقی؛ کامران قاسمی

9.

تأثیر کم‌آبیاری و نوع بستر کشت بر کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه شب‌بو

صفحه 115-124
بهزاد آزادگان؛ رضا کوهستانی؛ محمود مشعل

10.

تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برخی از ژنوتیپ‌های ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از صفات مورفولوژی و زراعی

صفحه 125-143
حمید جباری؛ حمیدرضا فنایی؛ فرناز شریعتی؛ حمید صادقی گرمارودی؛ محمد عباسعلی؛ امیر حسین امیدی

11.

کشت مستقیم برنج با فناوری نوار بذر

صفحه 189-203
حسن اخگری؛ بهزاد کاویانی

12.

بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در دو رقم رز ("Pearl" و"Angelina") تحت تنش بیمارگر Agrobacterium tumefaciens

صفحه 145-157
اکرم وطن‌خواه؛ سعید ریزی؛ زهرا ایزدی؛ عبدالرحمان معتمدی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی

13.

بررسی اثر قطع آبیاری در مرحل مختلف رشد کلزا بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا با استفاده از فراتحلیل

صفحه 159-171
امید لطفی فر؛ سمانه متقی

14.

تأثیر کاربرد گونه های قارچ مایکوریزا بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیک ارقام نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

صفحه 173-188
مریم فلاحت کار گنجی؛ وریا ویسانی؛ مرجان دیانت

15.

بررسی عوامل مؤثر در خلأ عملکرد برنج استان مازندران

صفحه 205-217
وجیهه امینی ماندی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه نعیمی

16.

کاربرد کود‌های بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیم‌‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای میوه طالبی رقم احلام در شرایط تنش خشکی

صفحه 219-235
عبدالحمید زاهدیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ عبدالرسول ذاکرین؛ وحید عبدوسی؛ علی محمدی ترکاشوند

17.

بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای مختلف نانو و آمینواسید بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی دانه و عملکرد گیاه ذرت

صفحه 237-252
حسین خوشوقتی؛ مهدی تاج بخش

18.

تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای فسفره بر عملکرد دانه بادام زمینی در کشت مخلوط با ذرت

صفحه 253-267
طاهره رضاپور کویشاهی؛ سعید سیف زاده؛ معرفت مصطفوی راد؛ علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.