1.

کاهش زیستی کروم شش ظرفیتی در خاک آلوده با استفاده از باکتری غیرمتحرک شده روی بیوچار جلبک

صفحه 1467-1479
مریم خلیلی راد؛ نازنین اسماعیلی؛ محمدباقر فرهنگی؛ نسرین قربان زاده

2.

تأثیر نوع عصاره‌گیر و نسبت خاک به عصاره‌گیر بر استخراج میزان پتاسیم قابل جذب خاک

صفحه 1481-1497
کریم شهبازی؛ میثم چراغی؛ مصطفی مارزی؛ کبرا سادات هاشمی نسب زواره

3.

پیش‌نگری خشکسالی تحت سناریو‌های SSP تا پایان قرن بیست‌ویکم، مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 1499-1516
آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ الهام کدخدا

4.

امکان‌سنجی تولید استروویت از شیرابه دفن‌گاه سراوان

صفحه 1517-1530
محمدباقر فرهنگی؛ حمیدرضا زارع گیلدهی؛ مریم خلیلی راد؛ نسرین قربان زاده؛ محدثه شیرین زاده

5.

ارزیابی رطوبت خاک با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور پایگاه داده‌های ECV و همبستگی آن با رویداد‌های گرد و غبار - جنوب و غرب ایران

صفحه 1531-1544
همایون مطیعی؛ عبدالنبی عبده کلاه چی؛ رضوان امینیان

6.

برآورد تابش خورشیدی با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی بهینه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک و استفاده از پارامترهای هواشناسی

صفحه 1545-1562
سجاد هاشمی؛ سعید صمدیان فرد؛ علی اشرف صدرالدینی

7.

بررسی اثر عمق نفوذ پلکان در محیط متخلخل بر تبادل جریان‌های سطحی و زیرسطحی

صفحه 1563-1574
مهلا تجری؛ محمدحسین امید؛ امیر احمد دهقانی؛ آرزو نازی قمشلو

8.

برآورد رطوبت خاک به کمک تلفیق ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک با داده‌های نوری سنجش‌از‌دور با استفاده از روش یادگیری ماشین

صفحه 1575-1591
شکوفه شکری؛ احمد فرخیان فیروزی؛ ابراهیم بابائیان

9.

تحلیل منطقه‌ای بار رسوب و تهیه نقشه فرسایش آبی خاک، مطالعه موردی: منطقه البرز میانی

صفحه 1593-1609
داوود نیک کامی؛ محمد طهمورث

10.

تاثیر افزایش دما بر ذوب برف و رواناب رودخانه در ماه‌های گرم سال و تحلیل متغیرهای اقلیمی در حوضه تمر، ایران

صفحه 1611-1624
پروا محمدی؛ کیومرث ابراهیمی؛ جواد بذرافشان

11.

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‎های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

صفحه 1625-1643
ناهید حیدری؛ سید بهمن موسوی؛ علی بهشتی آل آقا؛ فاطمه رخش؛ اسماعیل کریمی

12.

بررسی روند تغییرات کمیت و شوری آب زیرزمینی و عوامل مؤثر بر آن در حوضه شیراز با استفاده از داده‌های زمینی و سنجش‌ازدور

صفحه 1645-1658
شهره دیداری؛ ساره عاجی؛ فروغ گلکار

13.

ارزیابی مدت زمان بازیابی خشکسالی در کاربری‌ها و اقلیم‌های مختلف ایران با استفاده از سنجش از دور

صفحه 1659-1672
امین فتحی تپه رشت؛ میلاد فردادی شیل سر

14.

ساختار و اهداف بانکداری اجتماعی آب در حوضه آبریز زاینده رود

صفحه 1673-1693
محمد قربانیان؛ مهدی فصیحی هرندی؛ عبدالمجید لیاقت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب