1.

تعمیم تعریف رسمی و حل اشکال فرمول‌های پیچیده‌ در ردّ وجود ذهنی

صفحه 1-17
مهدی اسدی

2.

بررسی انتقادی استدلال گونه‌پرستی پیتر سینگر در حقوق حیوانات

صفحه 19-35
ناصر جعفری پور؛ علی رضا آل بویه

3.

تحلیل نسبت زمانْ‌آگاهی و خودآگاهی در فلسفۀ هوسرل

صفحه 37-54
حسین زمانیها

4.

بازخوانی تفسیر هایدگر از تفکر شاعرانۀ هولدرلین در پرتو روی‌آورندگی به غیر

صفحه 55-75
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

5.

حکمتِ صنعت؛ بررسی تأملات حکیم کشفی در فلسفۀ صنعت و فناوری

صفحه 77-94
مسعود صادقی

6.

عدالت در اندیشۀ اجتماعی فیلسوفان مسیحی قرون ‌وسطی

صفحه 95-116
محسن صبوریان؛ محمدحسین جمالزاده

7.

نقش سازندۀ تخیل در تاریخ از منظر پل ریکور

صفحه 117-132
ندا غیاثی؛ امیر مازیار

8.

تنش انسان‌شناختی؛ پرسش از ذات انسان و متافیزیکِ سوبژکتیویته نزد کانت

صفحه 133-150
احسان کریمی ترشیزی؛ شهین اعوانی

9.

تحلیل یک رویکرد در مسئلۀ هویّت شخصی؛ بازخوانی هویّت روایی

صفحه 151-167
سیدامیررضا مزاری

10.

دیدگاه صدرالمتألهین دربارۀ تجرد انسان در قوس نزول و آثار آن بر حیات دنیوی

صفحه 169-187
نجیمه منصوری؛ فروغ‌السادات رحیم‌پور

11.

تأملی فلسفی دربارﮤ جبر ‌مجرد

صفحه 189-204
سعید یوسفی؛ سجاد محمود رباطی

12.

اکسل هونت و نزاع برای به‌رسمیت‌شناسی در سطح خانواده: چالش‌ها و محدودیت‌ها

صفحه 205-224
یاسمین ماکوئی؛ حسین مصباحیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب