1.

ارزیابی و مقایسۀ آمادگی روانی شمشیربازان مرد تیم ملی ایران با شمشیربازان مرد نخبة جهان

صفحه 5-19
علی یعقوبیان؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان

2.

رابطۀ بین فراهم سازهای رشد حرکتی در محیط خانه و کارکردهای اجرایی کودکان 8 تا 10 ساله روستایی (با رویکرد تاثیر بافت محیط زندگی)

صفحه 21-33
زهرا فتحی رضائی؛ الهام خداداده؛ سید حجت زمانی ثانی

3.

یادگیری پنهان اثربخشی کانون توجه درونی را افزایش می‌دهد: اهمیت کاهش بار شناختی

صفحه 35-49
جواد نصیری؛ رسول زیدآبادی؛ محمد رضا شهابی کاسب

4.

تأثیر تمرینات حسی-حرکتی بر مهارت حرکتی ظریف و بهزیستی روان‌شناختی کودکان دارای اختلال شنوایی

صفحه 51-67
قمر مهری؛ حسن محمدزاده؛ مالک احمدی

5.

تدوین برنامه توانبخشی ورزشی در افراد با سندرم داون با توجه به عملکرد و ساختار بدنی(مدل ICF)

صفحه 69-93
سعید بحیرایی؛ رحمان امیری

6.

اثر تمرینات حس‌عمقی برتعادل، خستگی و کیفیت‌زندگی زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس

صفحه 95-112
نیلوفر امامیان؛ علی شفیع زاده؛ مسعود اعتمادی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب