1.

بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

اکبر سروری؛ عبدالهادی حسین زاده

2.

اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی روی تولید وترکیب شیر،pH شکمبه و مدفوع گاو هلشتاین

علی نیکخواه؛ مجید گودرزی؛ سید رضا میرائی آشتیانی

3.

تعیین محل ژن های کنترل کننده کار آیی استفاده از آب واجزا تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی

عزت اله فرشادفر؛ محسن فرشادفر

4.

بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی

5.

جدا سازی یک سویه سلولوموناس از روده کرم ابریشم و ارزیابی فعالیت اندوگلوکنازیآن

جعفر همت؛ گیتی امتیازی

6.

محاسبه بهره وری عوامل تولید در شرکت های تعاونی تولید روستایی استان همدان

سیاوش روحانی

7.

اثر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم آبی

علی خسروانی؛ سلیمان زارعیان؛ صادق افصلی نیا

8.

مطالعه تخمین نیاز آبی و حجم آب آبیاری باغ های چای گیلان برای آبیاری تحت فشار

محمد محمدی فتیده

9.

بررسی فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز مترشحه از ایزوله های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum

محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ محمد علی عارف پور ترابی

10.

بررسی مقاومت ارقام و هیبریدهای آفتابگردان به بیماری سفیدک داخلی

جواد زاد؛ محمدرضا احمدی؛ سیامک رحمان پور

11.

مطالعه خواص و ساختمان الیاف خرگوش آنقوره

محمدمرشد؛ غلامرضا قربانی؛ علی اکبرقره آغاجی

12.

بررسی اثر دما ی خشک کن و رطوبت شلتوک روی راندمان تبدیل ارقام آمل -3 وهزاربه برنج سفید

نادعلی بابائیان جلودار؛ حبیب الله عارفی

13.

طراحی وساخت قفس الکتریکی استحصال زهر و تاثیر آن روی تولید عسل کلنی های زنبور عسل

رسول بحرینی؛ کامران فخیم زاده؛ جاماسب نوذری؛ غلامعلی نهضتی

14.

بررسی سازگاری ومقایسه عملکرد ارقام و لاین های کلزا ‹Brassica napus L.›

رضا خوش نظر پر شکوهی؛ محمدرضا احمدی؛ محمد رضا قنادها

15.

واکنش شاخص های رشد وعملکرد دانه دو رقم لوبیا چیتی به فاصله ردیف وتراکم بوته

ناصر لطیفی؛ سعید نواب پور

16.

واکنش های فیزیولوژیکی وزراعتی دو رقم توتون بارلی نسبت به کود ازته

کاظم پوستینی؛ محمد تقی شامل رستمی

17.

بررسی عوامل موثر در سرعت فرآیند خشک کردن اسمزی سیب زرد لبنانی

احمد کلباسی؛ حامد فاطمیان

18.

مقایسه فنی روش آبیاری بارانی ‹سنترپیوت›با روش آبیاری شیاری

تیمور سهرابی؛ رضا اصیل منش

19.

بررسی امکان استفاده از هسته مرکبات حاصل از ضایعات کارخانه های فرآوری به عنوان منبع روغن خوراکی

منوچهر حامدی؛ فرزاد گودرزی

20.

فعالیت آنزیم پراکسید از در واکنش های مقاومت و حساسیت گیاهچه های جو در برابر Erysiphe graminis f.sp.horedi عامل بیماری سفیدک سطحی

مهران پاتپور؛ مجتبی محمدی؛ محمد ترابی؛ عباس شریفی تهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب