1.

بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه‎ای- واسطه‎ای بر روی تولید در صنایع ایران

صفحه 1-30
محسن پورعبادالهان کویچ؛ غلامحسین رهنمای قراملکی؛ رسول حجت خواه

2.

شکاف درآمدی چه کشورهایی در حال کاهش است؟ یافته‏هایی جدید از آزمون‏های ریشه‎ی واحد پانلی با شکست‏های ساختاری متعدد درون‎زا

صفحه 31-57
امید رنجبر؛ Zahra Elmi

3.

اثرات مالیات‏ غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده- ستانده

صفحه 59-78
نورالدین شریفی

4.

بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

صفحه 79-102
حسین صادقی؛ محمد حسن‌زاده

5.

بررسی اثرات پویای تکانه‌های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی

صفحه 103-130
مجید صامتی؛ بهاره تیموری؛ هوشنگ شجری؛ مرتضی سامتی

6.

رویکردی نوین به کانال سرمایه‌ی بانکی: نقش روش رتبه‌‌بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی

صفحه 131-157
جعفر عبادی؛ اکبر کمیجانی؛ زهرا خوشنود

7.

تخمین شبه پارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت‌استرپ

صفحه 159-192
حمید کردبچه

8.

کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تأملی در ضرورت‌های فلسفی و کاربردی

صفحه 193-219
محمود متوسلی؛ محمود مشهدی احمد

9.

تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

صفحه 221-242
انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری

10.

اثر هدف‎گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید

صفحه 243-272
ناصرعلی یداله زاده طبری؛ حمیدرضا برادران شرکاء


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب